unizg Pretraga

S Stručna praksa OT

Nositelji

Josip Petric, dipl. ing., viši predavač

šifra predmeta

57050

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica  ∑ (P+V+S):

10 (0+9+1)

ECTS

10

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Terenska nastava, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične, auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati poslove u proizvodnom procesu proizvodnje odjeće
•    analizirati procesne parametre strojeva i opreme u procesu proizvodnje
•    definirati specifičnosti procesa šivanja za različite vrste tekstilija
•    primijeniti usvojena znanja u realnim procesima proizvodnje

Okvirni sadržaj predmeta

Na razini programa kojima predmet pridonosi, student će moći:
-    razumjeti postupke proizvodnje odjeće
-    komunicirati sa stručnjacima i laicima o problemima i rješenjima u području izrade odjeće
-    primijeniti stečene vještine učenja nužne za nastavak studija

Cilj predmeta

Cilj predmeta je steći stručna i primijenjena znanja o procesima krojenja, šivanja i dorade odjeće. Tehnološki proces krojenja odjeće; praktično polaganje krojnih listova, iskrojavanje krojnih naslaga, označivanje i obilježavanje iskrojenih dijelova, kompletiranje svežnjeva i frontalno fiksiranje. Tehnološki proces šivanja odjeće; praktično izvođenje tehnoloških operacija šivanja aktualnih odjevnih predmeta na brzošivaćim i specijalnim šivaćim strojevima, šivaćim automatima te međufazno glačanje. Provođenje postupaka procesne kontrole. Tehnološki proces dorade odjeće; izvođenje tehnoloških operacija završnog glačanja aktualnih odjevnih predmeta na raspoloživoj proizvodnoj tehnici. Postupci doglačavanja i ostali doradni postupci. Završna kontrola. Kroz auditorne vježbe studenti će razviti sposobnosti za samostalni rad primjeren industrijskom načinu proizvodnje odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • D.Rogale i sur.: Procesi proizvodnje odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.

Dopunska literatura

  • D.Rogale i sur.: Procesi proizvodnje odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.
  • J. Geršak: Design of clothing manufacturing processes: A systematic approach to planning, scheduling and control
  • Woodhead Publishing Series in Textiles No. 147, 2013

S Stručna praksa OT

Povezane teme