unizg Pretraga

S Osnove oblikovanja odjeće

Nositelji

dr. sc. Suzana Kutnjak-Mravlinčić, viši predavač

šifra predmeta

212125

Stara šifra predmeta (do ak.god. 2019./2020.)

52441

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, mentosrki rad

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Identificirati i opisati suvremene stilove odijevanja
•    Komentirati novitete/inovacije u modnim trendovima.
•    Analizirati raznovrsne primjere odjeće; forma, kroj, materijali, elementi odjeće.
•    Skicirati primjere modnih stilova odijevanja i modne dodatke u cjelini
•    Projektnim crtežima prikazivati odjeću i modne dodatke
•    Raščlaniti i tehničkim crtežima prikazati sve sastavne dijelove modela prema predlošku (modni crtež/ modna fotografija)
•    Samostalno istražiti manji segment građe; prikupiti informacije o aktualnom modnom stilu, brandu ili odjevnom predmetu

Okvirni sadržaj predmeta

Samostalno crtanje projekata odjeće sa detaljno razrađenim i tehnički jasno prikazanim/nacrtanim elementima uz tehnička/tehnološka objašnjenja.   Usporedba i analiza estetskih i tehničkih obilježja odjevnih predmeta te komunikacija crtežom.

Cilj predmeta

Kolegij osnove oblikovanja  odjeće uključuje razlikovanje modnih i suvremenih stilova odijevanja, analizu unikatnog i industrijskog oblikovanja odjeće te analizu odijevanja prema specifičnim namjenama, praćenje aktualnih modnih trendova i  prepoznavanje noviteta. Samostalno crtanje likovnih projekata i tehničkih skica odjeće i elemenata odjeće sa svim estetskim, tehničkim i tehnološkim značajkama.

Literatura potrebna za ispit

  • M. Vinković, Likovno projektiranje odjeće 1 – II izdanje, Cicero d.o.o. Zagreb, 2014.
  • M. Jakubin, Likovni jezik i likovne tehnike, Educa nakladno društvo d.o.o., 1999.

Dopunska literatura

  • Alex Newman, Zakee Shariff, FASHION A TO Z [An Illustrated Dictionary ], Laurence King, 2009
  • Jocelyn de Noblet, Dizajn, Golden marketing Zagreb 1999.
  • John Peacock, MEN'S FASHION, Thames and Hudson, 1996.
  • Georgina O´Hara, THE ENCYCLOPAEDIA OFFASHION, Thames and Hudson, 1986

S Osnove oblikovanja odjeće

Povezane teme