unizg Pretraga

S Mehaničko oplemenjivanje tekstila

Nositelji

Agata Vinčić, dipl. ing., viši predavač

šifra predmeta

57045

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Odjevna tehnologija

Satnica

5 (2+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanje, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati postupke mehaničkog oplemenjivanju tekstila
•    razumjeti primjenu određenih postupaka u ovisnosti o materijalima 
•    primijeniti odgovarajuće tehnologiju i parametre za određene učinke
•    upravljati procesnim parametrima u ovisnosti o strojevima za mehaničko oplemenjivanje i vrsti tekstilnih materijala
•    poznavati kriterije ocjenjivanja učinaka mehaničkog oplemenjivanja i utjecaj kvalitete postupaka kvalitetu tekstilnih proizvoda

Okvirni sadržaj predmeta

Studenti će moći primijeniti znanja o mehaničkom oplemenjivanju na različitim tekstilnim materijalima za postizanje željenih učinaka oplemenjivanja, odabirom odgovarajućih metoda i parametara postupaka obrade.

Cilj predmeta

Upoznati i objasniti studentima postupke i učinke mehaničkog oplemenjivanja tekstila. Povezati izbor postupaka mehaničke obrade s vrstom tekstilnog materijala koji se obrađuje za postizanjem željenih svojstava odnosno učinaka oplemenjivanja.

Literatura potrebna za ispit

  • Soljačić I. D.Katović A.M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila – Knjiga I Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje, Zagreb, 1992.
  • A.M. Grancarić, I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II, Zagreb, 1994.
  • Katović D.,Bischof Vukušić S. I.Soljačić A.M. Grancarić : Osnove oplemenjivanja Knjiga III, Procesi suhog oplemenjivanja tekstila, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

  • Pojedini članci iz časopisa Tekstil i druge stručne literature

S Mehaničko oplemenjivanje tekstila

Povezane teme