unizg Pretraga

S Stručna praksa u tehnološkoj i operativnoj pripremi

Nositelji

Josip Petric, dipl. ing., viši predavač

Suradnici:

 

šifra predmeta

57073

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

10 (0+9+1)

ECTS

10

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Vježbe, seminari

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    nabrojati i opisati poslove tehnološke pripreme proizvodnje odjeće
•    nabrojati i opisati poslove operativne pripreme proizvodnje odjeće
•    opisati organizacijsku strukturu pripreme proizvodnje odjeće
•    izraditi tehničku dokumentaciju za procese proizvodnje odjeće
•    izraditi plan materijala za nabavu
•    izračunati utroške materijala.

Okvirni sadržaj predmeta

Na razini programa kojima predmet pridonos, student će moći:
- razumjeti postupke u tehnološkoj i operativnoj pripremi proizvodnje odjeće
- komunicirati sa stručnjacima i laicima o problemima i rješenjima u području tehnologije odjeće
- primijeniti stečene vještine učenja nužne za nastavak studija

Cilj predmeta

Cilj predmeta je steći stručna i primjenjena znanja u tehnološkoj i operativnoj pripremi procesa proizvodnje odjeće U okviru predmeta potrebno je steći znanja o poslovima tehnološke i operativne pripreme proizvodnje odjeće (tehnološka analiza operacija i odabir sredstava rada, izrada planova tehnoloških operacija, planova montaže, planova tehnoloških procesa, studija rada, oblikovanje radnih mjesta, izrada radnih naloga, planiranje materijala, praćenje proizvodnje itd.).

Literatura potrebna za ispit

  • Rogale D. i sur.: Procesi proizvodnje odjeće, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilišni udžbenik, Zagreb, 2011.

Dopunska literatura

 

S Stručna praksa u tehnološkoj i operativnoj pripremi

Povezane teme