unizg Pretraga

S Računalna konstrukcija odjeće

Nositelji

Izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović

Suradnici:

 

šifra predmeta

57070

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

6 (2+4+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci

Vrsta vježbi

Praktične (potreban specijalizirani računalni CAD/CAM sustav)

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    samostalno konstruirati odjevne predmete i preoblikovati kroj različitim postupcima pomoću računalnih sustava konstrukcijske pripreme
•    razviti i konstruirati nove krojeve odjeće
•    računalno gradirati krojeve odjeće 
•    predvidjeti mogućnosti gradiranja krojeva odjeće za različite sustave odjevnih veličina
•    planirati materijal i povezivanje računalne konstrukcijske pripreme s tehnološkim procesom proizvodnje odjeće

Okvirni sadržaj predmeta

Student će znati:
- računalno konstruirati krojeve odjeće pri razvijanju novih odjevnih predmeta različitih namjena i modela.
- primijeniti znanja i tehnike konstruiranja krojeva odjeće pri oblikovanju krojeva odjeće i izradi krojnih slika pomoću računalnih sustava konstrukcijske pripreme te
- prepoznati mogućnosti povezivanja računalnih sustava konstrukcijske pripreme s tehnološkim procesom proizvodnje odjeće

Cilj predmeta

Student temeljito savladava metode računalne konstrukcije odjeće i rad na CAD sustavu za računalnu konstrukciju odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, recenzirani udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, odobrenje Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu broj 02/592/1-1996, od 21. ožujka 1997., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 953-96183-9-8, UDK 681.3:687(075.8), 188 str.
  • S. Polanović, D. Rogale: Grafičke radne stanice za računalni dizajn tekstila i odjeće u tehničkoj pripremi odjevne industrije,Tekstil, 45,(1996.), 6, 312-319
  • D.Rogale, S.Petrak: Inkrementalna metoda automatske računalne konstrukcije krojeva odjeće,Tekstil, 49 (2000), 8;411-419
  • S. Bogović, D. Rogale: Symetry of Garment Patterns Using Matrix Transformations, DAAAM, 2000, Opatija, 35-36
  • S. Bogović, D. Rogale: Matrične transformacije simetrije pri zrcaljenju krojnih dijelova, Tekstil, 50 (2001), 1; 1-7

Dopunska literatura

  • S. Petrak, D. Rogale: Methods of automatic computerised cutting pattern construction, International Journal of Clothing Science
  • and Technology, 13, (2001), 3/4, 228-239 usmeni Rogale D., Petrak S. Mandekić-Botteri V.: Method of Transforming 3D Clothing Patterns into 2D Cutting Parts, 2nd International Textile, Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles October 03th to 06th 2004, Dubrovnik, Croatia, 586-593
  • Bogović S., Rogale D.: Modelling Garment Cutting patterns Using Matrix Transformations, 1st International Textile, Clothing &
  • Design Conference – Magic World of Textiles October 06th to 09th 2002, Dubrovnik, Croatia, 341-346 uredno završene vježbe,izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij
  • Rogale D., Petrak S. Mandekić-Botteri V.: Method of Transforming 3D Clothing Patterns into 2D Cutting Parts, 2nd International Textile, Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles October 03th to 06th 2004, Dubrovnik, Croatia, 586-593

S Računalna konstrukcija odjeće

Povezane teme