unizg Pretraga

S Studij rada

Nositelji

prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović
doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja

Suradnici:

 

šifra predmeta

52446

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske i auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Sagledati i pratiti zakonitosti proizvodnje
•    Odrediti vremenski normativ korištenjem metoda snimanja osnovnih vremena tehnoloških operacija
•    Grafički i analitički razraditi sustava čovjek-stroj
•    Analizirati simultani i sinhroni rad na strojevima 
•    Analizirati i odrediti gubitke vremena u proizvodnim procesima
•    Prepoznati i opisati mogućnosti racionalizacije procesa proizvodnje i vrednovati ih.

Okvirni sadržaj predmeta

Sagledavanje i praćenje zakonitosti potrebe kvalitetnije i jeftinije proizvodnje i u kraćem vremenu
Osposobljenost da na znanstvenim spoznajama analiziraju i unapređuju sve segmente logističke podrške u proizvodnji i poslovanju osobito sa stajališta tehničke i gospodarske učinkovitosti

Cilj predmeta

Savladavanje ovog sadržaja omogućit će sagledavanje i praćenje zakonitosti potrebe proizvoditi kvalitetnije, jeftinije i u kraćem vremenu čime se smanjuju troškovi kao važan preduvjet za povećanje kurentnosti proizvoda. Polaznici će biti osposobljeni da analiziraju i unapređuju sve segmente logističke podrške u proizvodnji i poslovanju osobito sa stajališta tehničke i gospodarske učinkovitosti. Stečena znanja su važan preduvjet za razumijevanje sadržaja vezanih za sve tehnološke procese odjevnog inženjerstva, pripreme i organizacije proizvodnje i proizvodnih linija, te ispravnog vođenja tehničke dokumentacije.

Literatura potrebna za ispit

  • Taboršak D.: Studij rada, Orgadata, Zagreb 1994.
  • Car M., Krznar M., Šimon K.: Studij rada, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1993.
  • Polajnar A.: Študij dela, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, SI 2004.; ISBN 86-435-0287-1

Dopunska literatura

  • Izbor članaka iz časopisa Tekstil

S Studij rada

Povezane teme