unizg Pretraga

S Tehnička priprema proizvodnje odjeće

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale
Petric Josip dipl. ing,  predavač

Suradnici:

doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja

šifra predmeta

52442

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Odjevna tehnologija

Satnica

5 (2+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Završni kolokvij vježbe
Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti  norme u proizvodnji odjeće
•    analizirati odjevne predmete s aspekta tehnoloških operacija
•    primijeniti odgovarajući sustav tehnoloških procesa proizvodnje odjeće
•    definirati tehničko – tehnološka obilježja za potrebe programiranja strojeva i opreme
•    primijeniti usvojena znanja u praksi i kvalitetno osiguravati primjenu istih

Okvirni sadržaj predmeta

 

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s tehničkom pripremom proizvodnje odjeće i strategijama proizvodnje odjeće. Studentima će se pružiti uvid u organizacijske cjeline tehničke pripreme, povezanost tehničke pripreme i proizvodnog procesa. Kroz auditorne vježbe studenti će razvili sposobnosti za samostalni rad u tehničkoj pripremi u tvornicama odjeće

Literatura potrebna za ispit

  • D.Rogale i sur.: Procesi proizvodnje odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.

Dopunska literatura

  • D.Rogale i sur.: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000.
  • J. Geršak: Design of clothing manufacturing processes: A systematic approach to planning, scheduling and control
  • Woodhead Publishing Series in Textiles No. 147, 2013

S Tehnička priprema proizvodnje odjeće

Povezane teme