unizg Pretraga

S Konstrukcija odjeće I

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović

SURADNICI

izv. prof. dr. sc. Renata Hrženjak

šifra predmeta

42188

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica  (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, mentosrki rad

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati i klasificirati odjevne predmete sa stanovišta konstrukcije odjeće
•    samostalno konstruirati odjevne predmete i preoblikovati kroj prema različitim sustavima odjevnih veličina
•    razviti nove metode konstruiranja krojeva odjeće
•    prilagoditi konstrukciju kroja ovisno o namjeni, modelu i odjevnoj veličini odjevnog predmeta
•    provjeriti i ispitati krojeve muške gornje odjeće, rublja i dječje gornje odjeće
•    planirati materijal i postupak izrade odjevnog predmeta na temelju kroja i krojnih slika

Okvirni sadržaj predmeta

Student će znati:
- primijeniti različite metode konstruiranja krojeva odjeće pri razvijanju novih odjevnih predmeta različitih namjena i model
- naći nova konstrukcijskih rješenja koja su temeljena na načelima struke (tehnologije izrade, poznavanje strojeva i uređaja, poznavanje materijala) pri razvoju novih odjevnih predmeta

Cilj predmeta

Analiza proporcija i tjelesnih mjera muškog tijela. Analiza sustava odjevnih veličina muške odjeće, te komparacija s inozemnim sustavima. Izračunavanje konstrukcijskih mjera. Konstruiranje krojeva reprezentativnih odjevnih predmeta muškog tkanog i pletenog rublja, te muške i dječje gornje odjeće. Gradiranje osnovnih krojeva muške odjeće. Struktura krojnih slika. Metode izrade krojnih slika za mušku gornju odjeću. Metode utvrđivanja površine krojnih dijelova i krojnih slika

Literatura potrebna za ispit

  • Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb, 1999.
  • Knez B. Konstrukcijska priprema u odjevnoj industriji, udžbenik
  • Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994.

Dopunska literatura

  • Izbor članaka iz domaće i inozemne strukovne periodike
  • Hrastinski M.: Gradiranje i računalna konstrukcija odjeće, Društvo za unapređivanje odgoja i obrazovanja Zagreb, Zagreb, 2000.
  • www.gesamttextil.de

S Konstrukcija odjeće I

Povezane teme