unizg Pretraga

S Računala u poslovanju

Nositelji

Prof. dr. sc. Tomislav Rolich

Suradnici:


Davorin Grabar, asistent – vanjski suradnik

šifra predmeta

57024

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Odjevna tehnologija

Satnica

3 (1+1+1)

ECTS

3

Provjera znanja

Predavanja, vježbe, seminari

Oblik provođenja nastave

 

Vrsta vježbi

e-learning

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati informacijski sustav i objasniti njegovu primjenu.
•    Definirati temeljna načela rada i nabrojati praktične primjene elektroničkog poslovanja.
•    Razlikovati pravni i etički aspekt informacijskih sustava i elektroničkog poslovanja (autorska prava, trgovačka marka, patenti i dr.).
•    Definirati i primijeniti temeljne pojmove vezane za baze podataka.
•    Razlikovati temeljne pojmove vezane uz sustave za potporu odlučivanju.
•    Razlikovati temeljne pojmove vezane za ekspertne sustave.

Okvirni sadržaj predmeta

Razumijevanje načela i praktične primjene informacijskih sustava u području tekstilne tehnologije. Razumijevanje načela i praktične primjene elektroničkog poslovanja u području tekstilne tehnologije.

Cilj predmeta

Razumijevanje građe i djelovanja informacijskog sustava, razumijevanje važnosti i načina rukovanja podacima, razumijevanje baza podataka i njihove primjene, razumijevanje ekspertnih sustava i sustava za potporu odlučivanju, razumijevanje elektroničkog poslovanja, razumijevanje sigurnosti informacijskih sustava.

Literatura potrebna za ispit

  • Vlatko Čerić, Mladen Varga (urednici), Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004.
  • Panian, Ž., Poslovna informatika , Informator, Zagreb, 1999
  • Turban, E., McLean E. i Wetherbe J. (2001), Inform. Technology for Management – Making Connections for Strategic Advantage
  • K.C. Laudon, C.G. Traver, E-Commerce: Business, Technology, Society, Second Edition, Addison Wesley, 2003, 944 str.

Dopunska literatura

  • Materijali u elektroničkom obliku na sustavu za e-učenje Merlin
  • D. Jones, M. Scott, R. Villars, E-Commerce for Dummies, For Dummies, 2001, 432 str.
  • M.J. Cunningham, B2B: How to Build a Profitable E Commerce Strategy, Perseus Books Group, 2002, 224 str.

S Računala u poslovanju

Povezane teme