unizg Pretraga

S Tekstil i zaštita okoliša

Nositelji

prof. dr. sc. Sandra Bischof
Agata Vinčić, dipl. ing., viši predavač

šifra predmeta

57020

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanje, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati načela zaštite okoliša
•    razumjeti utjecaj procesa proizvodnje tekstila na okoliš i pouzdanost tekstilnih proizvoda
•    primijeniti ekološki prihvatljive tehnologije, procese i sredstva prema načelima normnog niza EN 14000 
•    upravljati procesnim parametrima za dobivanje kvalitetnog proizvoda uz ekonomičnost, energetsku štedljivost i ekološku prihvatljivost
•    poznavati kriterije ocjene zaštite okoliša u tekstilnim procesima i proizvodima

Okvirni sadržaj predmeta

Studenti će moći primijeniti znanja o zaštiti okoliša i pouzdanosti tekstilnih proizvoda kroz različite aspekte: procese proizvodnje i obrade, primijenjena sredstva te s aspekta gotovog proizvoda – životnog ciklusa i mogućnosti ponovne upotrebe, recikliranja te biorazgradnje.

Cilj predmeta

Upoznati i objasniti studentima načela zaštite okoliša te vezu zaštite okoliša s procesima proizvodnje tekstila i životnog ciklusa tekstilnih proizvoda. Povezati utjecaj postupaka proizvodnje, primijenjenih sredstava i tekstilnih materijala na okoliš. Primijeniti prihvatljive procese i sredstva prema načelima ekološke održivosti i pouzdanosti

Literatura potrebna za ispit

  • Soljačić I. D.Katović A.M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila – Knjiga I Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje, Zagreb, 1992.
  • A.M. Grancarić, I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II, Zagreb, 1994.
  • Katović D.,Bischof Vukušić S. I.Soljačić A.M. Grancarić : Osnove oplemenjivanja Knjiga III, Procesi suhog oplemenjivanja tekstila, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

  • Pojedini članci iz časopisa Tekstil i druge stručne literature

S Tekstil i zaštita okoliša

Povezane teme