unizg Pretraga

Primijenjeno računalstvo

Nositelji

prof. dr. sc. Tomislav Rolich

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položen ispit kolegija Računalstvo

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Ergonomija računalne i programske opreme, zdravlje, sigurnost i okoliš, mjere opreza, zaštita i sigurnost informacijskih sustava, računalno mrežno planiranje.

Cilj predmeta

OPĆE KOMPETENCIJE: poznavanje ergonomskih i zdravstvenih čimbenika računalne tehnologije, poznavanje sigurnosnih čimbenika računalne tehnologije, razumijevanje temeljnih pojmova projektiranja pomoću računala i računalne grafike, razumijevanje usluga Interenta i njihova pravilna uporaba.

Literatura potrebna za ispit

  • Dragan Petrić, Internet uzduž i poprijeko, Sysprint d.o.o. Zagreb, 2002, 468 str.
  • Deborah Miller, Corel Draw 9 Biblija, Mikroknjiga, 2000, ISBN 867555141X, 722
  • D. Grundler, D. Franulić Šarić i T. Rolich, Primijenjeno računalstvo - izabrani primjeri, GRAPHIS, Zagreb, 2002, 204 str.
  • P. Shirley, Peter Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, A.K. Peters, 2002
  • Bojan Ždrnja, Što su i kako rade virusi, Sysprint d.o.o. Zagreb, 2003, 194 str.

Dopunska literatura

  • CD ROM: Informatika za studente TTF-a (interno izdanje)
  • Dragan Petrić, Brzi vodič kroz Internet, Sysprint d.o.o. Zagreb, 2005, 199 str.
  • Nenad Milijaš, PC-ŠKOLA CORELDRAW, Pro-mil, Varaždin, 2002, 242

Primijenjeno računalstvo

Povezane teme