unizg Pretraga

Automatizacija sustava odjevnih tehnologija

Nositelji

prof. dr. sc. Dubravko Rogale

SURADNICI

Prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale
Nikolina Jukl, mag.ing.techn.text., asistent

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati koncepciju i značaj automatizacije sustava odjevnih tehnologija
•    prepoznati temeljne čimbenike važne za
automatizaciju u procesima krojenja, šivanje i dorade odjeće
•    primijeniti značajke tehnologijskih čimbenika na procese i vođenje frontalnog fiksiranja kao i
numeričkog vođenja pri polaganju krojnih slojeva, iskrojavanja krojnih naslaga te šivaćih strojeva, automata i agregata
•    opisati značaj tehnologijskih čimbenika za automatizaciju procesa, numeričko modeliranje i računalne simulacije kao podloge za učinkovitu automatizaciju proizvodnih sustava
•    programirati transportne sustave i programatore za glačanje odjeće te savladati potrebna znanja za primjenu robotičkih sustava u svim segmentima proizvodnje odjeće

Okvirni sadržaj predmeta

CIM koncepcija u procesima proizvodnje odjeće. Računalno povezivanje tehničke pripreme proizvodnje i tehnoloških procesa proizvodnje. Automatizacija krojenja. Iskrojavanje krojnih naslaga, sredstva i strojevi, analiza tehničkih i tehnoloških čimbenika, deformacije, tehnološki dijagrami, matematički modeli i računalna simulacija. Procesi kontinuiranog frontalnog fiksiranja, vođenje i čimbenici. NC vođeni šivaći strojevi, automati i agregati, metode NC vođenja. Automatizacija transportnim uređajima, vođenje računalima, linijski kodovi, uređaji za automatsko prikupljanje podataka. Procesni parametri, mjerenje i određivanje. Programatori strojeva za glačanje, automatizacija procesa glačanja odjeće. Robotizacija procesa proizvodnje odjeće.

Cilj predmeta

Spoznati značaj automatizacije sustava odjevnih tehnologija i steći potrebna znanja za učinkovitu provedbu automatizacije s aspekta tehnologijskih parametara odjevnih tehnologija.

Literatura potrebna za ispit

  • Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, TTF-Zrinski, Čakovec 2001.
  • Rogale D. Dragčević Z. Ujević D.: Inteligentna proizvodnja i prodaja odjeće, Tekstil. 48 (1999) , 1; 17-33
  • Rogale D. Dragčević Z.: Inteligentna odjeća - izazov za odjevnu tehnologiju 21. stoljeća, Tekstil. 50 (2001) , 3; 107-121
  • Rogale D.: Nove tehnike u odjevnoj tehnologiji, Tekstil. 50 (2001) , 1; 8-16
  • Rogale D. Petrunić I. Tisak Z.: Nove tehnologije u proizvodnji inteligentne odjeće, Tekstil. 52 (2003) , 8; 380-390

Dopunska literatura

  • Geršak J.: Objektivno vrednovanje fiksiranih dijelova odjeće, Tekstil, 46 (1997.) 4, 193-203

Automatizacija sustava odjevnih tehnologija

Povezane teme