unizg Pretraga

Mrežno planiranje

Nositelji

doc. dr. sc. Goran Čubrić

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u planiranje, tehnika mrežnog planiranja (PERT, CPM, Transplan i Precedence dijagram),metoda ključnih događaja, određivanja kritičnih puteva, primjeri iz prakse

Cilj predmeta

Sposobnost izrade mrežnog plana za zadani primjer, određivanje kritičnih linija

Literatura potrebna za ispit

  • Brandenberger J., Konrad R., Tehnika mrežnog planiranja, Tehnička knjiga, Zagreb 1970.

Dopunska literatura

  • Nonveiller, S., Metode mrežnog planiranja i njihova primjena u rukovođenju građenjem, GF, Zagreb, 1982.
  • Čala I.: Inženjerski priručnik, Planiranje i praćenje proizvodnje, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

Mrežno planiranje

Povezane teme