unizg Pretraga

Programiranje računala

Nositelji

prof. dr. sc. Tomislav Rolich

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni ispit iz kolegija Računalstvo i Primijenjeno računalstvo

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u Microsoft Visual Basic, uvod u forme, varijable i procedure, klase i objekti, događaji, polimorfizam i nasljeđivanje, baze podataka, korisničko sučelje, napredne forme i dialozi. Primjena Visual Basica u Office okruženju (primjer Excel).

Cilj predmeta

OPĆE KOMPETENCIJE: razumijevanje općih koncepata programiranja, razumijevanje tipova podataka i programskih struktura, razumijevanje postupka izrade programa.

Literatura potrebna za ispit

  • Nenad Crnko, PC ŠKOLA - VISUAL BASIC.NET, PRO-MIL d.o.o., Varaždin, 536 str.
  • Gary Cornell, Visual Basic 6 from the Ground Up, McGraw-Hill Osborne Media,1998, ISBN: 0078825083, 932 str.
  • Anne Prince, Murach's Beginning Visual Basic .NET, Mike Murach & Associates, 2002, ISBN: 1890774154, 692 str.

Dopunska literatura

  • CD ROM: Informatika za studente TTF-a (interno izdanje)
  • Wallace Wang, Visual Basic 6 for Dummies (for Windows), For Dummies, 1998, ISBN: 0764503707, 504 str.

Programiranje računala

Povezane teme