unizg Pretraga

Programiranje računala

Nositelji

prof. dr. sc. Tomislav Rolich

SURADNICI

Dr. sc. Domović Daniel, poslijedoktorand

Šifra predmeta

44189

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni ispit iz kolegija Računalstvo i Primijenjeno računalstvo

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Koristiti različite tipove varijabli.
•    Primijeniti matrice, vektore i cell arrays strukture u rješavanju problema.
•    Definirati i primijeniti operatore i operacije koje se mogu izvoditi nad matricama, vektorima i cell arrays strukturama.
•    Upotrijebiti različite naredbe ponavljanja i odluka.
•    Definirati i primijeniti različite vrste funkcija.
•    Upotrijebiti različite 2D i 3D grafove.
•    Primijeniti numeričko integriranje, deriviranje i simboličko računanje.
•    Definirati i primijeniti metode aproksimiranja podataka.

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u Microsoft Visual Basic, uvod u forme, varijable i procedure, klase i objekti, događaji, polimorfizam i nasljeđivanje, baze podataka, korisničko sučelje, napredne forme i dialozi. Primjena Visual Basica u Office okruženju (primjer Excel).

Cilj predmeta

Razumijevanje općih koncepata programiranja, razumijevanje tipova podataka i programskih struktura, razumijevanje izrade programa.

Literatura potrebna za ispit

  • Nenad Crnko, PC ŠKOLA - VISUAL BASIC.NET, PRO-MIL d.o.o., Varaždin, 536 str.
  • Gary Cornell, Visual Basic 6 from the Ground Up, McGraw-Hill Osborne Media,1998, ISBN: 0078825083, 932 str.
  • Anne Prince, Murach's Beginning Visual Basic .NET, Mike Murach & Associates, 2002, ISBN: 1890774154, 692 str.

Dopunska literatura

  • CD ROM: Informatika za studente TTF-a (interno izdanje)
  • Wallace Wang, Visual Basic 6 for Dummies (for Windows), For Dummies, 1998, ISBN: 0764503707, 504 str.

Programiranje računala

Povezane teme