unizg Pretraga

Uvod u znanstveni rad

Nositelji

prof. dr. sc. Sandra Bischof

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Značajke znanstveno-stručnog rada. Osnovne postavke znanstvenih kategorija. Metode znanstvenih i stručnih istraživanja. Znanstveno-stručna djelatnost i istraživanje. Klasifikacija pisanih dijela. Tehnologija znanstvenog i stručnog istraživanja. Postavljanje hipoteze. Suvremeno pretraživanje publikacija i znanstvene dokumentacije. Baze podataka. Izrada orijentacijskog plana istraživanja. Priprema i postavljanje strukture rada. Formiranje i primjena rezultata istraživanja. Pisanje teksta i tehnička obrada rukopisa (jezična, stilska, terminološka, metrička). Tehnika pripreme rukopisa. Lektura i korekcija završnog teksta. Elementi tiskane publikacije.

Cilj predmeta

Savladavanje ovog sadržaja omogućiti će sagledavanje teorijske i praktične metodologije izrade znanstvenog i stručnog rada od postavljanja osnovne hipoteze temeljene na razradi ideje, korištenjem znanstvene dokumentacije, postavljanja plana istraživanja, pravilnog odabira metode, sustavnog i jednostavnog prikazivanja rezultata, formiranje ispravnog i nedvojbenog zaključka što je značajni preduvjet za djelotvornu transformaciju u kvalitetan rukopis pripremljen za objavu.

Literatura potrebna za ispit

  • Zelenika R.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Sveučilište u Rijeci, 2000.; ISBN: 953-614-810-2
  • Pavić H.: Znanstvene informacije, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1985.

Dopunska literatura

  • Kniewald J.: Metodika znanstvenog rada, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1993.; ISBN 953 606-01-9
  • Gačić M.: Kako izraditi završni diplomski rad, Školska knjiga, Zagreb 1987.

Uvod u znanstveni rad

Povezane teme