unizg Pretraga

Tehnička dokumentacija

Nositelji

prof. dr. sc. Darko Ujević
prof. dr. sc. Dubravko Rogale

SURADNICI

Doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja

Šifra predmeta

44170

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    izraditi tehničku dokumentaciju za model koji će se proizvoditi u tehnološkom procesu
•    izraditi planove tehnoloških operacija za tehnološki proces krojenja, šivanja i dorade odjeće
•    izraditi i primijeniti tehničku dokumentaciju za radno mjesto kreatora
•    izraditi i primijeniti tehničku dokumentaciju za nabavu tkanina i pomoćnih materijala
•    izraditi i primijeniti tehničku dokumentaciju za radno mjesto prodaje zaključnice nakon prodaje kolekcije
•    izraditi i primijeniti tehničku dokumentaciju za radno mjesto skladištara sirovina
•    izraditi tehničku dokumentaciju u konstrukcijskoj pripremi
•    izraditi kompletnu tehničku dokumentaciju za tehnološki proces krojenja, šivanja i dorade odjeće

Okvirni sadržaj predmeta

Tehnička priprema u odjevnoj industriji ; računalna izrada tehnološke dokumentacije ; obračun učinka i praćenje proizvodnje ; računalni sustavi za izradu tehničke dokumentacije, praćenje i analizu proizvodnje ; izrada tehničke dokumentacije za poslove kreatora, u skladištu sirovina, konstrukcijskoj pripremi, tehnološkoj i operativnoj pripremi ; izrada dokumentacije u tehnološkom procesu krojenja, šivanja i dorade ; obračun učinka ; analiza podataka ; računalne mreže ; linijski kodovi

Cilj predmeta

Tehnička priprema u odjevnoj industriji, računalna izrada tehničke dokumentacije, obračun učinka i praćenje proizvodnje, računalni sustavi za izradu tehničke dokumentacije, praćenje i analiza proizvodnje

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale, D. Ujević i sur.: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada,Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000
  • D. Ujević, D. Rogale, D. Tržić: Razvoj i primjena računalne podrške u procesima proizvodnje odjeće i tehničkog tekstila, Tekstil
  • D. Rogale, D. Ujević, N. Rasinec: Nove metode računalnog unošenja i obračun učinka u odjevnoj industriji, Tekstil. 46, 1997.
  • D. Ujević i sur.: Application of Computers in Construction..., Annals of DAAAM for 1998 & Proc. of the 9th Inter. DAAAM, 1998.
  • D. Ujević i sur.: Interactive Planning of Garment Cutting Using Computer,Proceedings of the 8 th Inter. DAAAM Symposium 1997.

Tehnička dokumentacija

Povezane teme