unizg Pretraga

Procesi njege odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Tanja Pušić

Suradnici

dr. sc. Kristina Šimić, znanstveni novak

Šifra predmeta

44096

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Završene vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati procese njege odjeće s tehnološkog aspekta
•    optimirati postupke konfekcioniranja i sagledati potencijalne rizike neodgovarajuće njege
•    tehnološki unaprijediti konfekcioniranje odjeće trajnih uporabnih svojstava u održavanju
•    analizirati i unaprijediti procesne parametre
•    analizirati postojeće procese i predlagati poboljšanja u skladu s inovacijama na području njege odjeće

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje internacionalnih simbola za njegu odjeće prema ISO i GINETEX-u. Zaprljanja i načini njihovog uklanjanja. Procesi pranja, kemijskog čišćenja i čišćenja u vodi-sredstva, tehnologija i ekološki aspekt. Njega novih tekstilija. Njega odjeće s aplikacijama (koža, efektne niti....). Oštećenja pri njezi odjeće. Vježbe bi sadržale brze načine utvrđivanja osjetljivosti pojedinih materijala, kombinacija i obojenja u svrhu pravilnog deklariranja i izbjegavanja reklamacija u njezi odjeće. Posjeta kemijskoj čistionici koja ima najsuvremeniju tehnologiju uklanjanja zaprljanja, čišćenja i glačanja.

Cilj predmeta

Studenti će usvojiti temeljna znanja o procesima njege odjeće. Tijekom nastave će se upoznat sa svim bitnim tehnološkim parametrima u okviru procesa njege u vodenom i nevodenom mediju. Kroz analizu ponašanja odjeće u njezi studenti će sagledat važnost utjecaja konfekcioniranja odjeće: frontalno fiksiranje, odabir konca za šivanje, odabir podstave i međupodstave, na mogućnosti njege. Upoznat će se procesima održavanja odjeće s efektnim nitima, aplikacijama i ugradbenim elementima kože, krzna. Upoznat će se s oštećenjima odjeće u njezi tekstila i reklamacijama vezanim za proces konfekcioniranja. Studenti će usvojiti alternativne postupke njege odjeće. 

Literatura potrebna za ispit

  • I. Soljačić, T. Pušić: Njega tekstila-I dio, TTF, Zagreb 2005.
  • Smulders E.: Laundry Detergents, Wiley-VCH Verlag GMBh, Weinheim 2002.
  • Puchta R., Grünwälder W.: Textilpflege-Waschen und Chemischenreiningen, Schiele & Schön GmbH, Berlin 1973.

Dopunska literatura

  • članci u dogovoru s nastavnikom
  • Jacobi G., Löhr A.: Detergents and Textile Washing, Henkel KGaA, Düsseldorf 1987.

Procesi njege odjeće

Povezane teme