unizg Pretraga

Sinteza automatiziranih sustava odjevnih strojeva

Nositelji

doc. dr. sc. Goran Čubrić

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+0+1)

ECTS

3

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Nositelji informacija, kombinacijski i sekvencijski sklopovi, metode formalne matrične sinteze (Huffmannova metoda), primjena na upravljačke sustave odjevnih strojeva i realizacija sa pneumatskim i elektropneumatskim elementima.

Cilj predmeta

Sposobnost izrade upravljačkog sklopa stroja za proizvodnju odjeće korištenjem metode matrične sinteze

Literatura potrebna za ispit

  • Nikolić G.: Mehanizacija i automatizacija (II.izd), Liber, Zagreb 1989.
  • Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, TTF-Zrinski, Čakovec2001.

Dopunska literatura

  • Boothroyd G., Redford A.H.: Mechanized Assembly, MGH, London 1968
  • Zarić S.: Automatizacija proizvodnje, Maš. Fakult.,Beograd 1974.

Sinteza automatiziranih sustava odjevnih strojeva

Povezane teme