unizg Pretraga

Sinteza automatiziranih sustava odjevnih strojeva

Nositelji

doc. dr. sc. Goran Čubrić

Šifra predmeta

44190

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+0+1)

ECTS

3

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Auditorne, praktične 

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati suštinu novih proizvodnih filozofija i metoda rada,
•    prepoznati značaj i doprinos automatizacije proizvodnih sustava 
•    prepoznati značaj organizacije rada u sklopu automatizacije proizvodnih linija
•    prepoznati rad sa sekvencijalnim upravljačkim sustavima
•    primijeniti metodu matrične sinteze
•    primijeniti saznanja o modernoj organizaciji rada na realne primjere iz prakse

Okvirni sadržaj predmeta

Nositelji informacija, kombinacijski i sekvencijski sklopovi, metode formalne matrične sinteze (Huffmannova metoda), primjena na upravljačke sustave odjevnih strojeva i realizacija sa pneumatskim i elektropneumatskim elementima.

Cilj predmeta

Upoznavanje s novim proizvodnim filozofijama i metodama rada;
Upoznavanje značaja i doprinosa automatizacije proizvodnih sustava;
Odnos organizacije rada i automatizacije proizvodnih linija;
Poznavanje sekvencijalnih upravljačkih sustava;
Primjena metoda matrične sinteze;
Realizacija realnih primjera iz prakse.

Literatura potrebna za ispit

  • Nikolić G.: Mehanizacija i automatizacija (II.izd), Liber, Zagreb 1989.
  • Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, TTF-Zrinski, Čakovec2001.

Dopunska literatura

  • Boothroyd G., Redford A.H.: Mechanized Assembly, MGH, London 1968
  • Zarić S.: Automatizacija proizvodnje, Maš. Fakult.,Beograd 1974.

Sinteza automatiziranih sustava odjevnih strojeva

Povezane teme