unizg Pretraga

Modna kolekcija

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović
doc. dr. sc. Renata Hrženjak

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (1+0+2)

ECTS

3

Provjera znanja

Kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, radioničke, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Operativna priprema u proizvodnji odjeće ; planiranje i terminiranje proizvodnje ; proces stvaranja novih modela i proizvodnih kolekcija ; terminiranje aktivnosti - modni kalendar ; analiza kreativnog procesa ; identitet proizvoda ; životni ciklus odjevnog predmeta ; stvaranje proizvodnih kolekcija ; proizvodna kolekcija proljeće-ljeto ; proizvodna kolekcija jesen-zima ; međusezonske modne kolekcije ; proces nastajanja modne marke

Cilj predmeta

Upoznavanje s značajkama operativne pripreme u funkciji stvaranja dinamike za izradu uspješne modne kolekcije ; terminiranje i provedba aktivnosti unutar modnog kalendara ; značajke proizvodnih modnih kolekcija i međusezonskih modnih kolekcija

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt-Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000
  • M. Gašović: Modni marketing Sh. Atkinson: Designing and Marketing Fashion Products

Modna kolekcija

Povezane teme