unizg Pretraga

Modna kolekcija

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović
doc. dr. sc. Renata Hrženjak

Šifra predmeta

44186

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Objasniti pojam mode i modnih odjevnih predmeta
•    objasniti proces stvaranja novih modela
•    Izraditi kolekciju modnih odjevnih predmeta
•    utvrditi modni kalendar
•    prepoznati životni ciklus odjevnih predmeta
•    definirati značajke proizvodnih modnih kolekcija

Okvirni sadržaj predmeta

Operativna priprema u proizvodnji odjeće ; planiranje i terminiranje proizvodnje ; proces stvaranja novih modela i proizvodnih kolekcija ; terminiranje aktivnosti - modni kalendar ; analiza kreativnog procesa ; identitet proizvoda ; životni ciklus odjevnog predmeta ; stvaranje proizvodnih kolekcija ; proizvodna kolekcija proljeće-ljeto ; proizvodna kolekcija jesen-zima ; međusezonske modne kolekcije ; proces nastajanja modne marke

Cilj predmeta

Upoznavanje sa značajkama operativne pripreme u funkciji stvaranja dinamike za izradu uspješne modne kolekcije uz terminiranje i provedbu aktivnosti unutar modnog kalendara.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt-Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000
  • M. Gašović: Modni marketing Sh. Atkinson: Designing and Marketing Fashion Products

Modna kolekcija

Povezane teme