unizg Pretraga

Organizacija proizvodnje

Nositelji

prof. dr. sc. Darko Ujević

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Okvirni sadržaj predmeta

Pojam proizvodnog procesa ; funkcionalna organizacija proizvodnog procesa ; prostorni uvjeti - minimalni i optimalni ; organizacija proizvodnje u krojnici, šivaonici i doradi ; organizacija radnih mjesta i opskrba radnih mjesta ; racionalizacija rada i prostora ; unaprjeđenje uvjeta radne sredine na radnim mjestima ; postrojenja u proizvodnji ; namjena i vrsta proizvodnih objekata ; organizacija skladištenja ; organizacija unutarnjeg transporta ; organizacija kontrole kvalitete

Cilj predmeta

Uspostava valjanog proizvodnog procesa ; funkcionalna organizacija proizvodnog procesa i prostornih uvjeta ; upoznavanje s racionalizacijom i unaprjeđenjem radnih uvjeta ; organizacijski elementi proizvodnje odjeće u krojnici, šivaonici i doradi ; skladišni uvjeti i organizacija sustava kvalitete

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt-Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000
  • H. Carr, B. Latham: The Technology of Clothing Manufacture
  • H.B. Maynard: Industrijski inženjering, knjiga 1.-4.
  • N. Mileusnić: Organizacija procesa proizvodnje

Dopunska literatura

  • Z. Horvatec: Organizacije proizvodnje

Organizacija proizvodnje

Povezane teme