unizg Pretraga

Oblikovanje radnih mjesta

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović

SURADNICI

Doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja

Šifra predmeta

44177

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Analizirati radni sustav čovjek – stroj – okolina
•    Opisati značaj definiranja tehničkih, tehnoloških, ergonomskih i ekonomskih faktora za oblikovanje radnih mjesta
•    Odrediti parametre stanja radne okoline s potrebnim odnosima i korekcijama sukladno zakonskim odredbama
•    Analizirati i izraditi oblikovano radno mjesto za pojedine faze ovisno o izboru sredstava rada
•    Primijeniti suvremenu mjernu, video i računalnu opremu kao bazu za pogodno oblikovanje ili preoblikovanje radnog mjesta

Okvirni sadržaj predmeta

Radno mjesto i metode rada. Sustav rada čovjek-stroj-okolina. Statička i dinamička antropometrija. Antropometrijski podaci i tehnike mjerenja. Standardni statistički antropometrijski podaci. Percentili. Tehnološko i tehničko oblikovanje radnih mjesta. Ergonomsko oblikovanje radnih mjesta (antropometrijsko, psihološko, ekološko i fiziološko). Metode i tehnike oblikovanja radnog mjesta i metoda rada. Zone dosega. Vertikalne i horizontalne vidne zone. Ocjena analize oblikovanja radnih mjesta. Izvedba oblikovanja radnog mjesta. Stojeći i sjedeći radni položaj. Informacijski sustavi za oblikovanje radnih mjesta. Stanje i utjecaj radne okoline. Opterećenje radnih mjesta. Ergonomski koeficijent. Optimalna izvedba rada na oblikovanom radnom mjestu.

Cilj predmeta

Savladavanje ovih sadržaja omogućiti će metodom znanstvenog pristupa iznalaženje povoljno oblikovanog radnog mjesta u sustavu čovjek-stroj-okolina. Time je ujedno određena i optimalna metoda rada koja znatno smanjuje stupanj radnog opterećenja i mogućnost nastanka profesionalnih oboljenja koja su karakteristična za visokorepetitivne radove.

Literatura potrebna za ispit

  • Kroemer K.H.E., Grandjen E.: Prilagođavanje rada čovjeku, Sveučilište u Splitu, Split 1999.; ISBN 953-191-096-0
  • Polajnar A., Verhovnik V.: Oblikovanje dela in delovnih mest, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, SI 2000.; ISBN 86435-0341-X

Dopunska literatura

  • Sušnik J. i sur.: Ocenjevalna analiza delovnih mest, Priročnik, ČGP Delo, Ljubljana 1993.
  • Lange V.: Kleine ergonomische datasammlung (VI Auf.), Verlag TUV, Rheinland, Germany 1996; ISBN 3-921059-63-1
  • Izbor članaka iz domaće i strane literature

Oblikovanje radnih mjesta

Povezane teme