unizg Pretraga

Mehatronika i robotizacija

Nositelji

doc. dr. sc. Goran Čubrić

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Mehatronički sustavi, davači signala i osjetila, vrste i oblici signala, izvršni elementi primjenjeni u mehatroničkim sklopovima, programibilni logički upravljački uređaji, sinteze upravljačkih sklopova, robotika i njen značaj, kinematička i dinamička analiza robota, upravljanje i programiranje robota, primjena robota u odjevnoj tehnologiji.

Cilj predmeta

Poznavanje načina rada mehatroničkih sustava, te njihovih sastavnica. Određivanje uvjeta rada automatiziranog uređaja te poznavanje načina realizacije tih uvjeta. Poznavanje rada robota, njihove kinematike, te načina programiranja. Upoznavanje s mogućnošću primjene robota pri procesima izrade odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, TTF-Zrinski, Čakovec 2001.
  • Šurina T.,Crneković M.: Industrijski roboti, ŠK, Zagreb 1990.

Dopunska literatura

  • Bolton W. Mechatronics (III. Ed.), Pearson, London 2003.
  • KarabegovićI. i dr.: Robotika, TF, Bihać 2002.
  • Loter B.: Manufacturing Assembly Handbook, Festo AG&Co, Esslingen 1997.
  • Hesse S.: Grefer-anwendungen, Festo AG&Co., Esslingen 1997.

Mehatronika i robotizacija

Povezane teme