unizg Pretraga

Tehnike spajanja tekstilija

Nositelji

prof. dr. sc. Dubravko Rogale

SURADNICI

Nikolina Jukl, mag.ing.techn.text., asistent

Šifra predmeta

44097

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    koristiti visokotehnološke metode spajanja pomoću tehnike suhog i ultrazvučnog laminiranja, spajanja šivanim šavovima, ultrazvučnog spajanja, spajanja infracrvenim laserima, toplotnog spajanja kondukcijom i konvekcijom te spajanja primjenom visokofrekventnog magnetskog polja,
•    primjeniti optimalne tehničko-tehnološke parametre spajanja spomenutih tehnika spajanja
•    predložiti najprimjerenije metode spajanja s aspekta veznog sredstva, geometrijske makrostrukture, geometrijske mikrostrukture te kvalitete spajanja i oštećenja materijala, strojnog mehanizma, posmika materijala, potrebne energije za spajanje, tlocrtnih prikaza i potrebnih površina
•    identificirati vrste i tipovi šivanih šavova
•    sprovesti ispitivanja zrakonepropusnosti, vodenepropusnosti i čvrstoće šava

Okvirni sadržaj predmeta

Tehnike spajanja tekstilija suhim laminiranjem. Laminiranje s pomoću ultrazvuka. Spajanje tekstilija s pomoću šivaćih bodova. Vrste i karakteristike šivaćih bodova. Vrste i tipovi šivanih šavova. Karakteristike šavova, čvrstoća, elastičnost, vodopropusnost, zrakopropusnost. Smicanje niti u šavu pri opterećenju. Karakteristične jednadžbe tvorbe bodova i šavova. Pomoćne naprave pri tvorbi šivanih šavova. Mjerni sustavi i metode utvrđivanja utroška energije pri spajanju tekstilija. Procesni parametri. Ručno i NC vođenje pri spajanju. 2D i 3D tehnike spajanja. Uporaba robota. Toplotno spajanje. Tehnika vrućeg klina i struje vrućeg zraka. Spajanje primjenom kondukcije i konvekcije. Tehnika i parametri spajanja ultrazvukom. Ultrazvučni generatori. Prijenosni vodovi.

Cilj predmeta

Student savladava teoretske postavke i praktičan rad na suvremenim strojevima namijenjenim za tehnike spajanja tekstilija s pomoću suhog i ultrazvučnog laminiranja, spajanja šivanim šavovima, ultrazvučnog spajanja tekstilija, spajanja tekstilija infracrvenim laserima, toplotnog spajanja kondukcijom i konvekcijom te spajanja primjenom visokofrekventnog magnetskog polja za potrebe spajanja dijelova odjeće ili pri konfekcioniranju tehničkog tekstila.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale i sur.: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, recenzirani udžbenik, 1999., Mašinski fakultet Univer. u Bihaću
  • S. Firšt Rogale, Z. Dragčević , D. Rogale: Methods of Determining Normal Times for..., DAAAM International Scientific Book 2003, Wien, 2003.
  • A. Hursa, D. Rogale, Z. Dragčević: The Impact of Border Ruler on Processing..., DAAAM International Scientific Book 2003, Wien
  • Z. Dragčević, D. Rogale i sur.: Mathematical Model of Interaction..., Proc. of the 10th Intern. DAAAM Symposium 1999, Vienna
  • D. Ujević, D. Rogale i sur.: On-line monitoring of seam formation..., Proc. of the 10th Intern. DAAAM Symposium 1999, Vienna

Dopunska literatura

  • D. Rogale i sur.: The impact of auxiliary devices on sewing machines...,IMCEP 2000, Maribor
  • Firšt Rogale S.; Dragčević Z.; Rogale D.: Methods of Determining..., Proc. of the 13th Intern. DAAAM Symposium 2002.
  • Rogale D. i sur.: Equipment and Methods used to Investigate Energy..., 2nd ITC & DC2004, Dubrovnik, Croatia, 594-599
  • D. Rogale, B.Knez: Robotizacija tehnološkog procesa šivanja u odjevnoj industriji, Tekstil, 37, (1988.), 10, 587-593

Tehnike spajanja tekstilija

Povezane teme