unizg Pretraga

Inteligentna odjeća

Nositelji

prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale
prof. dr. sc. Dubravko Rogale

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Pojava intel. odjeće. Razvoj intel. odjeće.Razvoj nanotehnoloških senzora za intel. odjeću. Pravci razvoja upravljivog pametnog tekstila za pametnu odjeću. Razvoj odjevne računalne matične ploče. Integracija nanosenzora, podatkovnih, upravljačkih i kontrolnih sabirnica, mikroračunala i aktuatora. Tehnološka rješenja napajanja električnom energijom. Termoregulacijska svojstva intel. odjeće. Ostali razvojni produkti. Nanotehnološka obrada površina intel. odjevnog predmeta. Kom. između intel. odjeće i udaljenih sustava. Ciljne skupine i povezivanje intel. odjeće s okolišem. Pravci i istraživanja na polju intel. odjeće. Vojne i specijalne primjene inteligentne odjeće. Intel. odjeća u funkciji očuvanja zdravlja, za rekovalescente, sportaše, poslovne ljude, mladež, djecu i dojenčad.

Cilj predmeta

Student se upoznaje s razvojem i aktualnim stanjem dostignuća na području inteligentne odjeće. Usvaja multidisciplinarna znanja integracije različitih tehničkih sustava u inteligentnu odjeću i dobiva pripremna znanja za početak proizvodnje jednostavnije inteligentne odjeće.

Literatura potrebna za ispit

 • D. Rogale, Z. Dragčević, D.Ujević: Inteligentna proizvodnja i prodaja odjeće, Tekstil, 48, (1999.), 1, 17-33
 • D. Rogale, Z. Dragčević: Inteligentna odjeća – izazov za odjevnu tehnologiju 21. stoljeća, Tekstil, 50 (2001), 3; 107-121
 • D. Rogale, I. Petrunić, Z. Tisak: Nove tehnologije u proizvodnji inteligentne odjeće, Tekstil, 52 (2003), 8; 380-390
 • D. Rogale, Z, Dragčević, Z. Orehovec, S. Firšt Rogale: Inteligentna odjeća – razvoj i vojna primjena, Hrvatski vojnik,
  13 (2003), 102, 22-27 (I dio); 14 (2004), 103, 14-19 (II dio); 14 (2004), 104, 22-27 (III dio)
 • Edited by J McCann, University of Wales Newport and D Bryson, University of Derby, UK: Smart clothes and wearable technology, 2009.,
 • Y Li and A S W Wong, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, Clothing biosensory engineering, 2006
 • Textiles for cold weather apparel, Edited by J T Williams, De Montfort University, UK, Woodhead Textiles Series No. 93

Dopunska literatura

 • W. D. Hartmann, K. Steilmann, A. Ullsperger: High-tech-fashion, Heimdal Verlag, Bochum, 2000, 14-352
 • Wieslawa B.: Thermal insulation of apparel tex. with PCM, Inter. Sym. for High-Tech App. Tex. and Fash. Eng…., Avantex,2000
 • S. Marzano: Comunication Clothing, Inter. Sym. for High-Tech Apparel Tex. and Fashion Eng. with Inn.-Forum, Avantex, 2000
 • A. Rissiek: Clothing Made-to-measure, Inter. Sym. for High-Tech Apparel Tex. and Fashion Eng. with Inn.-Forum, Avantex, 2000

Inteligentna odjeća

Povezane teme