unizg Pretraga

Zaštitni materijali i odjeća

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović
prof. dr. sc. Edita Vujasinović

Šifra predmeta

44179

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske, auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati odjeću za termičku zaštitu
•    Definirati odjeću za kemijsku zaštitu
•    Definirati multifunkcionalnu zaštitnu odjeću posebnih namjena (balistička i airbag)
•    Primjeniti zahtjeve za dizajn, dinamičke antropometrije i zahtjeve nošenja i uporabe
•    Definirati i izraditi prototip zaštitne odjeće

Okvirni sadržaj predmeta

Rizične skupine od opasnosti: kemijska, termička, radioaktivna, biološka i mehanička. Metoda analize rizika. Procjena toksičnosti. Termička i RKB akcidentna stanja. Odjeća za termičku zaštitu. Smanjenje doze toplinskog toka (ClO indeks). Termička ravnoteža sustava: okolina-odjeća-tijelo. Kemijska zaštitna odjeća (CPC). Zahtjevi za materijal za izradu CPC ovisno o vrsti kontaminacije, koncentraciji i agregatnom stanju. Multifunkcionalna zaštitna odjeća posebnih namjena (balistička i airbag). Strategija funkcionalnog dizajna odjeće prema vrsti opasnosti. Definiranje situacije. Analiza kritičnih faktora. Zahtjevi za dizajn. Zahtjevi dinamičke antropometrije. Zahtjevi nošenja i uporabe. Potvrda dizajnerskih kriterija. Izrada i verifikacija prototipa.

Cilj predmeta

Ovaj sadržaj izrađen je u skladu sa smjernicama i zahtjevima EU u obaveznom uvođenju mjera sigurnosti u radnim sustavima, te omogućuje sagledavanje problematike suvremene zaštitne odjeće (u visoko rizičnim radnim uvjetima) koja predstavlja proizvod vrhunskih tehnologija. Stečena razina dosadašnjeg znanja biti će dograđena sa znanjima posebnih konstrukcijskih i dizajnerskih rješenja, kao i primjeni specijalnih tehnika izrade ove vrste odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • Matsura R.: Protective Clothing Systems and Materials, Marcel Dekker Inc., 1994, ISBN 0-8247-9118-5
  • Pushpa Bajaj, Sengupta A.K.: Protective Clothing, The Textile Institute, Textile Progress, 22 (1992) 2/3/4

Dopunska literatura

  • Proceedings 2nd World Congress on Chemical, Biological and Radiological Terrorism, Dubrovnik, Croatia, 6-12 September 2003
  • Z. Orehovec i sur.: Nuklearno-kemijsko-biološko i toksinsko oružje, MORH, Zagreb, 2004., ISBN 953-6054-91-4

Zaštitni materijali i odjeća

Povezane teme