unizg Pretraga

Objektivno vrednovanje tekstila i odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Edita Vujasinović
prof. dr. sc. Jelka Geršak, vanjski suradnik
izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović

Šifra predmeta

44176

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni spit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

 

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Objasniti i komentirati dostignuća na području objektivnog vrednovanja mehaničkih i fizikalnih svojstava plošnih tekstilija
•    Protumačiti ulogu mehanike u inženjerskom pristupu izučavanja tekstilija i odjeće
•    Razjasniti mehanička svojstva tekstilnih materijala
•    Vrednovati mehanička svojstva tekstilnih materijala
•    Protumačiti metodologiju objektivnog vrednovanja
•    Procijeniti kvalitetu odjeće na temelju mehaničkih i fizikalnih svojstava tekstilnih plošnih proizvoda

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u objektivna mjerenja i vrednovanje tekstila i odjeće. Mehanička i fizikalna svojstva tekstilnih materijala pri različitim opterećenjima i njihova uloga kod inženjerskog projektiranja i oblikovanja tekstilnih proizvoda. Opip tekstilije kao kriterij kvalitete. Objektivno vrednovanje mehaničkih i fizikalnih svojstava tekstila i kože primjenom sofisticiranih sustava KES i FAST. Utjecaj mehaničkih i fizikalnih osobina tekstilija na transformaciju iz 2D u 3D oblik, oblikovanje odjeće i na predviđanje ponašanja u procesu izrade. Odnos između parametara mehaničkih svojstava 2D tekstilije i kvalitete izgleda odjeće. Laboratorijske vježbe provode se na KES i FAST sustavu. Aplikacija rezultata mjerenja mehaničkih i fizikalnih svojstava u ocjenjivanju preradbenih svojstava tekstilne plošne tvorevine.

Cilj predmeta

Osnovni ciljevi su steći specifična znanja o mehanici plošnih tekstilija i objektivnom vrednovanju plošnih tekstilija pri manjim opterećenjima, posebno onim koja su važna za ponašanje tekstila u procesima izrade odjeće te adekvatnu razinu spremnosti studenata za izvođenje neovisnih analiza i objektivnog vrednovanja tekstilija. Student samostalno može predvidjeti ponašanje tekstilnog materijala u realnom procesu izrade odjeće, te odabrati optimalan materijal za projektiranje i izradu željenog oblika i kvalitete izgleda odjeće.

Literatura potrebna za ispit

  • GERŠAK, J.: Objektivno vrednovanje plošnih tekstilija i odjeće. Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet: Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Zagreb, 2014. ISBN 978-953-7105-42-6.
  • Racheel, M.: Modern Textile Characterization Methodes, Marcel Dekker Inc. USA 1995
  • Slater, K.: Textile Mechanics, Volumen I, The Textile Institute Manchester, Manchester 1977
  • Kawabata, S.: The Standardization and Analysis of Hand Evaluation, HESC, The Textile Machinery Society, Osaka, 1980
  • M. Bona: Textile Quality. Physical methods of product and process control. Nuova Oflito, Mappano, Torino, 1994
  • Sommerville, P.. Objective Measurements - mere that pretty numbers, Peoceedings of AWTA, 1998, Canberra, Australia 1998

Dopunska literatura

  • Znanstveni radovi u Textile Reasearch Journal, International Journal of Clothing Science and Technology, Tekstil i sl.
  • Znanstveni radovi u: Proceedings of: Textile research symposium at Mt. Fuji, Japan, IMCEP (SI), ITC&DC (HR), AUTEX i sl.
  • Peirce, F.T.: The Handle of Cloth as a Measureable Quantity, Journal of the Textile Institute, 21 (1930), T377-T416

Objektivno vrednovanje tekstila i odjeće

Povezane teme