unizg Pretraga

Konfekcioniranje tehničkog tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Dubravko Rogale

Šifra predmeta

44174

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+0+1)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    odabrati primjerenu optimalnu tehniku rezanja materijala načinjenog od tehničkog tekstila
•    koristiti optimalne metode rezanjem oštricama čeličnih noževa pri ručno vođenim strojevima ili NC vođenim agregatima, toplinskim šablonama,
•    laserima, nadzvučnim mlazom vode ili ultrazvučnom metodom, 
•    odabrati primjerenu optimalnu tehniku spajanja materijala načinjenog od tehničkog tekstila
•    koristiti optimalne metode spajanja šivanjem, toplotnim, ultrazvučnim i visokofrekventnim spajanjem,
•    demonstrirati novo naučene tehnike konfekcioniranja u drugim tehnološkim procesima proizvodnje,
•    implementirati nove i propulzivne metode suvremenog visokotehnološkog načina konfekcioniranja tehničkog tekstila.

Okvirni sadržaj predmeta

Suvremene tehnike konfekcioniranja tehničkog tekstila. Tehnike suhog laminiranja. Tehnike ultrazvučnog laminiranja. Pregled tehnika iskrojavanja tehničkog tekstila. Načini termičkog i laserskog iskrojavanja. Rezanje rotacijskim diskom. Tehnika ultrazvučnog iskrojavanja. Tehnike spajanja tehničkog tekstila. Nove vrste i obrada konca. Strojne šivaće igle, površinske obrade, vršci i oblici. Šivaći strojevi za tehnički tekstil. Šivaći roboti. Nove vrste specijalnih strojeva za toplotno i ultrazvučno spajanje tehničkog tekstila. Spajanje konvekcijom i kondukcijom. Primjena visokofrekventnih elektromagnetskih polja za spajanje tehničkog tekstila. procesni parametri konfekcioniranja tehničkog tekstila.

Cilj predmeta

Stječu se znanja potrebna za učinkovitu primjenu različitih tehnika i strojeva za konfekcioniranje tehničkog tekstila u smislu suvremenih metoda rezanja i spajanja dijelova tehničkog tekstila za potrebe konfekcioniranja zaštitne i specijalne odjeće te drugih naprava i izradaka od tehničkog tekstila.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale, Z. Dragčević: Tehnike konfekcioniranja tehničkog tekstila, Tekstil, 51 (2002), 2; 64-77
  • D. Rogale, i sur.: The impact of auxiliary devices on sewing-machines..., Inter. Journal of Clothing Sci. and Tech., 13, (2001),
  • Ž. Šomođi, A.. Hursa, D. Rogale: Numerical Simulation of Textile Flexibility Testing, IJCST, 15, (2003),
  • Šomođi Ž., Hursa A., Rogale D: Numerical Optimisation of Mechanical Reinforcements of Weak..., ITC & DC 2004, Dubrovnik, Croatia, 611-616
  • D. Ujević, D. Rogale: Application of a Measuring System for Defining Sewing Needle..., Proceedings 4th DMMI 1999

Dopunska literatura

  • Ž. Šomođi, A.. Hursa, D. Rogale: Nonlinear Modelling of Flexible Materials in Plane Stress..., 4th ICCSM, Bizovac, Hrvatski,2003.,
  • D. Rogale i sur.: Industrijski roboti - obilježja i mogućnosti primjene u odjevnoj industriji, Tekstil, 37, (1988.), 8, 475-483
  • D. Rogale i sur.: Robotizacija tehnološkog procesa šivanja u odjevnoj industriji, Tekstil, 37, (1988.), 10, 587-593
  • A. Hursa, D. Rogale, J. Geršak: FAST mjerni sustav za objektivno vrednovanje meh. i fiz. svoj. tkanine, Tekstil, 47, (1998.), 8, 401

Konfekcioniranje tehničkog tekstila

Povezane teme