unizg Pretraga

Konfekcioniranje tehničkog tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Dubravko Rogale

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Suvremene tehnike konfekcioniranja tehničkog tekstila. Tehnike suhog laminiranja. Tehnike ultrazvučnog laminiranja. Pregled tehnika iskrojavanja tehničkog tekstila. Načini termičkog i laserskog iskrojavanja. Rezanje rotacijskim diskom. Tehnika ultrazvučnog iskrojavanja. Tehnike spajanja tehničkog tekstila. Nove vrste i obrada konca. Strojne šivaće igle, površinske obrade, vršci i oblici. Šivaći strojevi za tehnički tekstil. Šivaći roboti. Nove vrste specijalnih strojeva za toplotno i ultrazvučno spajanje tehničkog tekstila. Spajanje konvekcijom i kondukcijom. Primjena visokofrekventnih elektromagnetskih polja za spajanje tehničkog tekstila. procesni parametri konfekcioniranja tehničkog tekstila.

Cilj predmeta

Stječu se znanja potrebna za učinkovitu primjenu različitih tehnika i strojeva za konfekcioniranje tehničkog tekstila.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale, Z. Dragčević: Tehnike konfekcioniranja tehničkog tekstila, Tekstil, 51 (2002), 2; 64-77
  • D. Rogale, i sur.: The impact of auxiliary devices on sewing-machines..., Inter. Journal of Clothing Sci. and Tech., 13, (2001),
  • Ž. Šomođi, A.. Hursa, D. Rogale: Numerical Simulation of Textile Flexibility Testing, IJCST, 15, (2003),
  • Šomođi Ž., Hursa A., Rogale D: Numerical Optimisation of Mechanical Reinforcements of Weak..., ITC & DC 2004, Dubrovnik, Croatia, 611-616
  • D. Ujević, D. Rogale: Application of a Measuring System for Defining Sewing Needle..., Proceedings 4th DMMI 1999

Dopunska literatura

  • Ž. Šomođi, A.. Hursa, D. Rogale: Nonlinear Modelling of Flexible Materials in Plane Stress..., 4th ICCSM, Bizovac, Hrvatski,2003.,
  • D. Rogale i sur.: Industrijski roboti - obilježja i mogućnosti primjene u odjevnoj industriji, Tekstil, 37, (1988.), 8, 475-483
  • D. Rogale i sur.: Robotizacija tehnološkog procesa šivanja u odjevnoj industriji, Tekstil, 37, (1988.), 10, 587-593
  • A. Hursa, D. Rogale, J. Geršak: FAST mjerni sustav za objektivno vrednovanje meh. i fiz. svoj. tkanine, Tekstil, 47, (1998.), 8, 401

Konfekcioniranje tehničkog tekstila

Povezane teme