unizg Pretraga

Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Novi kvalitetni materijali, njihova ekološka proizvodnja, oplemenjivanje i recikliranje predstavljaju osnove suvremenog razvoja tekstilne proizvodnje. Nastavnim planom smjera u prve tri godine predviđeni su predmeti pretežito temeljnih disciplina (kemija, matematika, fizika, računalstvo) i temelja struke (vlakana, tekstilni materijali, oplemenjivanje i bojadisanje tekstila) i studentu pružaju osnovna znanja koja ga osposobljavaju za ovladavanje specifičnim znanjima na višim godinama tj. na diplomskom studiju.

S tim u vezi, primarni cilj smjera je obrazovanje visokostručnog kadra osposobljenog za uvođenje i primjenu suvremenih proizvodnih tehnologija te rješavanje ekoloških problema u okviru područja proizvodnje, oplemenjivanja, ispitivanja i recikliranja tekstilnih materijala te osiguranja i upravljanja njihovom kvalitetom. Izborni predmeti omogućuju proširivanje znanja iz dodatnih sadržaja temeljnih predmeta, struke, te društvenih znanosti (ekonomija, sociologija, psihologija i poduzetništvo). U skladu sa suvremenim tendencijama koncepcije studijskog programa smjera studenti će stjecati znanja i vještine potrebne za rad na inženjerskim zadacima u području struke.

Predmeti upisnog smjera TKME

IV. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Analitička kemija 2 2 - 4 5
Bojadisanje tekstila 3 2 - 5 5
Ekologija u tekstilstvu 2 - - 2 2
Metrika boje 2 1 - 3 3
Organska kemija I 3 3 - 6 6
Tehnička termodinamika 2 - 2 4 5
Izborni predmeti - - - 4
Σ 14 8 2 24 30
Tjelesna i zdravstvena kultura IV 2 2

V. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Fizikalna kemija 2 2 - 4 5
Operacije oplemenjivanja tekstila 2 2 - 4 5
Oplemenjivanje tekstila 2 2 - 4 5
Vlakna II 3 3 - 6 7
Izborni predmeti - - - 8
Σ 9 9 - 18 30

VI. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Ispitivanje tekstila 3 5 - 8 8
Procesi njege tekstila 2 3 - 5 5
Tekstilni tisak 2 3 - 5 5
Izborni predmeti - - - 7
Završni rad - - - 5
Σ 7 11 - 18 30

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti smjer na diplomskom studiju mogu upisati predmete drugih smjerova ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.

Tekstilna kemija, materijali i ekologija