unizg Pretraga

Specijalne metode tiska

Nositelji

prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar

SURADNICI

Ivana Čorak, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

38758

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

SATNICA  ∑ (P+V+S):

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Završni kolokvij vježbe,pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati tehnike tiska za pstizanje specijalnih efekata
definirati recepturu tiskarske paste za postizanje specijalnih efekata
•    izabrati prikladni ugušćivač obzirom na metodu tiska i pigmente
•    izabrati prikladnu metodu tiska obzirom na željeni efekt
•    razlikovati pigmente sa specijalnim efektima i izabrati ih obzirom na žejleni efekt
 

Okvirni sadržaj predmeta

Specijalne metode tiska s modnog i ekonomskog aspekta.Tisak s oksidativnim i foto razvijanjem (anilin crno i leukoesterska bojila). Tisak indigo bojilima. Rezervni tisak, batik, ""Afrika tisak"". Tisak pahuljicama (klasični i kompjutorizirani postupak). Melanž tisak. Specijalni postupci tiska; izgled gužvanja, ""Orbis"", pergamentiranje odnosno transparentni izgled otiska, ""Devore"", tisak metalnim prahom. Kombinirani tisak.Digitalni tisak.

Cilj predmeta

Specijalni postupci tiska imaju prvenstveno za cilj dobivanje specijalnih efekata i zbog toga se najčešće primjenjuju u proizvodnji malih količina. Izuzetak predstavlja tisak vlakancima koji je danas u potpunosti kompjutoriziran s velikom primjenom na svim materijalima. Tekstilni materijal posebnog izgleda osigurava i ekonomsku isplativost, a modnim dizajnerima osigurava slobodu izražavanja.

Literatura potrebna za ispit

J. Storey; Textile Printing, Thames and Hudson, New York 1992.
Đ. Parac-Osterman; Specijalne metode tiska, Interna skripta TTF, Zagreb 2003.

Dopunska literatura

L. Miles; Textile Printing, Merrow Publishing Co. Watford 1971.

Specijalne metode tiska

Povezane teme