unizg Pretraga

Sredstva za pranje tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Tanja Pušić

Suradnici

dr. sc. Kristina Šimić ,viši aisistent

Šifra predmeta

212120

stara šifra predmeta (do ak.god. 2019./2020.)

38759

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica  ∑ (P+V+S):

3 (1+1+1)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Završene vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, seminari

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    sagledati fizikalno-kemijska svojstva deterdženata
•    postaviti odgovarajući proces u svrhu postizanja povoljnog učinka
•    analizirati djelovanje osnovnih komponenti u deterdžentu kroz učinak u pranju
•    pratiti ekološke smjernice u razvoju deterdženata
•    procijeniti kvalitetu formulacije deterdženta ovisno o tehničkim karakteristikama tekstila
•    analizirati svojstva deterdženata na temelju ispitivanja
 

Okvirni sadržaj predmeta

Praškasti detergenti. Sastav praškastog deterdženta. Tekući deterdženti. Sastav tekućih deterdženata. Proizvodnja praškastih i tekućih deterdženata. Kompakt i superkompakt deterdženti. Nove formulacije deterdženata. Pomoćna sredstva u pranju tekstila. Deterdženti za industrijsko pranje. Ekološki aspekt u primjeni novih formulacija deterdženata. Zakonska regulativa u primjeni deterdženata za pranje tekstila.

Cilj predmeta

Dobivena i usvojena znanja će studentu omogućiti uvid u formulacije praškastih i tekućih deterdženata. Upoznat će najnovije trendove u razvoju i primjeni novih formulacija deterdženata. Student će dobiti informacije o proizvodnji, sastavu, primjeni, konfekcioniranju i ekološko ekonomskoj opravdanosti pojedinih formulacija u svijetu. Upoznat će se s pomoćnim sredstvima za pranje.

Literatura potrebna za ispit

I. Soljačić, T. Pušić: Njega tekstila-I dio, TTF, Zagreb 2005.
Jacobi G., Löhr A.: Detergents and Textile Washing, Henkel KGaA, Düsseldorf 1987.
Puchta R., Grünwälder W.: Textilpflege-Waschen und Chemischenreinigen, Schiele & Schön GmbH, Berlin 1973.
Schultz R.: Titrimetric determination of Surfactants and Pharmaceuticals, Metrohm Ltd., CH-Herisau, 1999.

Dopunska literatura

Članci u dogovoru s nastavnikom

Sredstva za pranje tekstila

Povezane teme