unizg Pretraga

Oplemenjivanje tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Sandra Bischof
doc. dr. sc. Zorana Kovačević

Suradnici

 

Šifra predmeta

36258

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Predani referati iz vježbi

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Raditi u timu laboratorija ili pogonu oplemenjivanja.
•    Primijeniti mjerne tehnike i metode ispitivanja iz područja oplemenjivanja tekstilnih materijala
•    Izabrati metodu oplemenjivanja u ovisnosti o vrsti i karakteristikama tekstilnog materijala
•    Rukovati uređajima u pogonu tekstilnog oplemenjivanja
•    Prepoznati problem koji se može javiti tijekom procesa oplemenjivanja tekstila
•    Definirati ekološke aspkete pojedinih postupaka oplemenjivanja tekstila
 

Okvirni sadržaj predmeta

Oplemenjivanje celuloznih materijala: Opipna apretura; obrada protiv gužvanja; dimenzionalna stabilnost pamuka; vodoodbojna i uljeodbojna obrada; obrada protiv gorenja; zaštita tekstila od mikroorganizama; pokrivne apreture: umjetna koža.Oplemenjivanje vunenih i svilenih materijala: krabovanje; valjanje; dekatura; obrada protiv pustenja; zaštita od insekata; dimenzionalna stabilnost vune; oplemenjivanje svile; degumiranje i otežavanje. Oplemenjivanje sintetskih materijala: matiranje; antistatička obrada, antipiling obrada; termičke obrade - termofiksiranje.

Cilj predmeta

Nadogradnjom osnovnih znanja koja su studenti usvojili u predmetu "Procesi oplemenjivanja tekstila" postiže se osposobljenost za razumijevanje pojedinih procesa oplemenjivanja raznovrsnih tekstilnih supstrata (vune, konoplje, lana, svile, liocelnih i sintetskih vlakna). Uključeno je poznavanje mjernih tehnika i metoda ispitivanja iz područja oplemenjivanja raznovrsnih tekstilnih materijala, te pravilno korištenje laboratorijskih aparata i uređaja. Studenti se osposobljavaju za individualni rad u laboratorijima i kontrolu pojedinih procesa oplemenjivanja tekstila.

Literatura potrebna za ispit

Grancarić A.M., Soljačić I., Katović D.: Osnove oplemenjivanja tekstila
Knjiga II: Procesi mokre apreture, bojadisanja i tiska, TTF 1994

Dopunska literatura

Haywood D.: Textile Finishing, Society of Dyers and Colourists, England, 2003
Schindler W.D., Hauser P.: Chemical finishing of Textiles, Woodhead-publishing, Cambridge, UK, 2004
Rouette H.K.: Encyclopedia of Textile Finishing, Springer 2001.
Brady P.R.: A guide to theory and practise of finishing woven wool fabrics, CSIRO Australia,1997.

Oplemenjivanje tekstila

Povezane teme