unizg Pretraga

Tekstilni eko-proizvodi

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc

Šifra predmeta

212121

stara šifra predmeta (do ak.god. 2019./2020.)

38760

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (2+0+1)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati moguća štetna djelovanja tvari zaostalih na tekstilnom proizvodu,
•    objasniti važnost spoznaje o nužnosti egzaktnog utvrđivanja prisutnosti štetnih tvari na tekstilnom materijalu,
•    planirati korištenje propisanih metoda i postupaka visoke osjetljivosti za ispitivanje štetnih tvari,
•    objasniti zabludu o a'priori zdravim prirodnim vlaknima i proizvodima načinjenim od njih,
•    razlikovati vjerodostojne ekološke oznake na tekstilnim proizvodima, njihove značajke i jamstva koje pružaju korisnicima,
•    primijeniti znanja o potrebnim radnjama i načinu postupanja za označavanje tekstilnog proizvoda nekom od vjerodostojnih ekoloških oznaka.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Ekološka svojstva tekstilija - naglasak na humano-ekološkom aspektu kvalitete tekstilnih proizvoda (odjeća, kućanski tekstil, posteljno i stolno rublje, sagovi i podne obloge). Ispitivanje, vrednovanje i označivanje ekoloških značajki kvalitete prema EU-direktivama i međunarodnim normama. Obrada najznačajnijih eko-marki za tekstilne proizvode (EU eco-label, Oeko-Tex, Environmetal Choice, Eco-cotton) u pogledu njihova jamstva ekološke pouzdanosti.

Cilj predmeta

Dati saznanja o mogućem štetnom djelovanju tekstilnih proizvoda na ljudsko zdravlje i potaknuti svijest o potrebi označivanja ekološke pouzdanosti proizvoda.
Upoznati studente sa različitim ekološkim oznakama za tekstilne proizvode, njihovom značenju i vjerodostojnosti, kriterijima  za dobivanje prava njihovog korištenja. 

Literatura potrebna za ispit

R. Čunko: Eko-svojstva tekstila i suvremeni zahtjevi na kvalitetu, Tekstil, 45 (1996) 1-18
R. Čunko: Europski sustav označivanja ekološke pouzdanosti tekstila, Tekstil, 50 (2001) 297 – 306
R. Čunko: Novi ekološki kriteriji europske oznake EU eco-label za označivanje tekstilnih proizvoda, Tekstil, 50 (2001) 296 - 299
S. Kirin, R. Čunko: Öko-Tex sustav ispitivanja i vrednovanja ekološke pouzdanosti tekstila, Tekstil, 48 (1999) (6) 299 - 306

Dopunska literatura

EC Decision 1999/178/EC, Official J of European Comm., 18.05. 2002.
EC Decision No 1980/2000, Official J. of the European Communities, 17. 07. 2000.

Tekstilni eko-proizvodi

Povezane teme