unizg Pretraga

Etnografski praktikum I A

Nositelji

doc. art. Marin Sovar

suradnici

Sanja Jakupec, dipl. ing., asistent, vanjski suradnik

šifra predmeta

38769

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn
TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (0+2+2)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Završene vježbe i seminari s mapama

Oblik provođenja nastave

Seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Prepoznatii ulogu tradicijske kulture u sveukupnom kulturološkom području.
•    Valorizirati istražene vrijednosti.
•    Prepoznati i izraziti uzročnu povezanost elemenata tradicijske kulture sa sadržajima koje studira.
•    Istraživati i prepoznavati tekstilne i odjevne elemente u okviru folklornih baština.
•    Usporediti različite elemente tradicijskih kultura i koristiti ih u vlastitom kreativnom radu.
•    Voditi etnografske zapise.
•    Prezentirati etnografske zapise.

Okvirni sadržaj predmeta

Rad sa studentima se temelji na istrživanjima a potom na likovnim zapisima folklornih oblika i detalja. Rad na upoznavanju i očuvanju domaće i svjetske folklorne baštine. Naglasak na etno tekstil i odjeću.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za samostalno istraživanje tradicijske kulture.
Osposobiti studente za prepoznavanje i bilježenje folklornih oblika iz područja domaće i svjetske folklorne baštine.

Literatura potrebna za ispit

  • Literatura vezana uz svjetsku i domaću folklornu baštinu

Dopunska literatura

  • Posjete muzejima, izložbama, folklornim manifestacijama, etno selima i slično

Etnografski praktikum I A

Povezane teme