unizg Pretraga

Tekstilna vlakna i materijali

Nositelji

prof. dr. sc. Edita Vujasinović

SURADNICI

Marijana Pavunc Samaržija, mag. ing. techn. text., predavač

šifra predmeta

36622

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (3+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Ulazni i završni kolokvij za vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke, laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Klasificirati vlakna
•    Povezati svojstva vlakna s njegovom strukturom
•    Razlikovati pojedine vrste prirodnih vlakana
•    Objasniti principe proizvodnje umjetnih vlakana
•    Razlikovati pojedine vrste umjetnih vlakana
•    Procjeniti mogućnost primjene pojedinih vlakana za ciljanu namjenu
•    Predvidjeti ponašanje tekstilija tijekom upotrebe i održavanja s obzirom na sirovinski sastav
•    Provesti kvalitativnu analizu tekstilnih materijala

Okvirni sadržaj predmeta

Sistematizacija i nomenklatura vlakana. Spoznaja vlakana kao tekstilne sirovine i mogućnost njihove prerade i uporabe. Načelo tvorbe umjetnih vlakana. Osnovna spoznaja o mikrofibrilnoj i morfološkoj strukturi prirodnih i umjetnih vlakana. Primarna i sekundarna svojstva vlakana. Prirodna vlakna i konvencionalna i modificirana umjetna vlakna, proizvodnja, kemijska i morfološka građa, karakteristična svojstva, kvaliteta, proizvodi, trgovačko nazivlje i uporabna svojstva. Mješavine vlakana i njihova svojstva. Psihofiziološka udobnost tekstilija. Laboratorijske vježbe su individualne, razvijaju sposobnost zaključivanja o karakterističnim svojstvima vlakana a sadržajno su vezane uz predavanja.

Cilj predmeta

Spoznaja vlakana kao tekstilne sirovine i mogućnost njihove prerade i uporabe. Stjecanje znanja o prirodnima vlaknima, konvencionalnim i modificiranim umjetnim vlaknima: proizvodnja, kemijska i morfološka građa, karakteristična svojstva, kvaliteta, proizvodi, trgovačko nazivlje i uporabna svojstva. Mješavine vlakana i njihova svojstva. 
Laboratorijske vježbe su individualne, razvijaju sposobnost zaključivanja o karakterističnim svojstvima vlakana, a sadržajno su vezane uz predavanja.

Literatura potrebna za ispit

  • R.Čunko, M.Andrassy: Vlakna, sveučilišni udžbenik, ZRINSKI d.d., Čakovec, 2005.
  • R.Čunko, E.Pezelj:Tekstilni materijali, udžbenik, ZRINSKI d.d., Čakovec, 2002.

Dopunska literatura

  • Faserstoff-Tabellen nach P. A. Koch, Technischen Hochschule Aachen
  • Čunko R., D. Raffaelli, I. Šmit: Vlakna, Tehnička enciklopedija, Sv. 13. st. 500 –527, LZ “M. Krleža”, Zagreb 1997.
  • Izbor članaka iz domaće i inozemne literature

Tekstilna vlakna i materijali

Povezane teme