unizg Pretraga

Izrada povijesnog tekstila i kostima

Nositelji

doc. art. Marin Sovar

suradnici

Jakupec Sanja, dipl. ing., asistent, vanjski suradnik

šifra predmeta

36617

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, izveden jedan povijesni kostim

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Spoznati vlastiti izričaj u različitim tehnikama izrade kostima i tekstila 
•    Izraziti se u zadanoj tematici
•    Inkrustirati različite materijale i povezati ih u zajedničku cjelinu
•    Razlikovati specifične karakteristike tekstila i odjeće pripadajućem razdoblju
•    Interpretirati i rekonstruirati povijesni kostim u zadanoj temi

Okvirni sadržaj predmeta

Izvedba rekonstrukcije povijesnog kostima od konstrukcije do sašivenog predmeta.

Cilj predmeta

Krajnji cilj je da studenti izvedu jedan povijesni kostim na zadanu temu (promjenjivog karaktera) i uz to naprave mapu s povijesnom odjećom.

Izrada povijesnog tekstila i kostima

Povezane teme