unizg Pretraga

Engleski jezik IV A

Nositelji

dr. sc. Ivana Lukica, predavač

šifra predmeta

36620

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•  definirati pletenje i najvažnije tehnike pletenja te imenovati i opisati izgled, svojstva i primjenu različitih vrsta pletenine
•  prepoznati i definirati najvažnije pojmove vezane za procese bojadisanja i tiska te objasniti najvažnije tehnike 
•  prepoznati i definirati najvažnije pojmove vezane za procese oplemenjivanja i njege tekstila
•  prepoznati i definirati najvažnije pojmove vezane za modne dodatke
• prepoznati i definirati najvažnije ekonomske pojmove vezane za modu i tekstilnu industriju, govoriti o marketingu u modi i tekstilnoj industriji te novim medijima
• govoriti o tekstilnoj industriji i modi u Hrvatskoj u prošlosti i sadašnjosti
•  pratiti usmena izlaganja vezana za tekstilnu i modnu struku te postavljati pitanja i sudjelovati u razgovoru o temama predviđenima u sadržaju kolegija
• čitati s razumijevanjem tekstove u časopisima i na internetu, te stručne tekstove vezane za sadržaj kolegija
• imenovati i primijeniti osnovne alate organizacije teksta te samostalno napisati kraći pregledni rad na temu po vlastitom odabiru 
• napisati opis pet vlastitih kreacija te ih usmeno prezentirati

Okvirni sadržaj predmeta

Osnovna terminologija vezana za procese i tehnike pletenja, bojadisanja, tiska, oplemenjivanja i njege tekstila te modne dodatke. Najvažniji ekonomski pojmovi vezani za tekstilnu i modnu industriju, marketing u modi i tekstilnoj industriji te novim medijima. Pregled tekstilne i modne industrije u Hrvatskoj od početaka do danas te analiza trenutnog stanja. Usvajanje i primjena osnovnih alata organizacije teksta. Pisanje kraćeg preglednog teksta na temu po vlastitom izboru. Izrada pisanog opisa vlastitih kreacija i usmena prezentacija istog.

Cilj predmeta

Usvajanje vokabulara engleskog jezika struke obuhvaćenog sadržajem kolegija. Razvijanje vještine slušanja, čitanja s razumijevanjem i govorenja. Razvijanje aktivnog učenja i kritičkog razmišljanja kao temeljima za uspješno ovladavanje sadržajem kolegija te vještine usmenog prezentiranja na engleskom jeziku. Razvijanje vještine pisanja stručnog teksta te kreativnog pisanja.

Literatura potrebna za ispit

  • Pisani materijali dobiveni na nastavi koji uključuju i poveznice na video materijale.

Engleski jezik IV A

Povezane teme