unizg Pretraga

Moderna umjetnost i dizajn / 015

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič

Suradnici:

doc. dr. sc. Karla Lebhaft

šifra predmeta

149851

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće
TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, smjer Modni dizajn

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati estetske i vizualne karakteristike stilova i pojava u dizajnu,
poznavati teoriju oblikovanja i dizajna te teoretske odrednice pojedinih pojava u dizajnu,
•    razumijevati povezanosti dizajna i društvenih zbivanja,
•    razvijati i educirati vizualni opažaj, memorirati vizualni arhiv relevantnih djela dizajna,
•    prepoznavati karakteristike rada relevantnih autora te stjecati sposobnosti atribuiranja paradigmatskih djela moderne umjetnosti i dizajna
•    prepoznavati karakteristike rada relevantnih autora te stjecati sposobnosti atribuiranja paradigmatskih djela moderne umjetnosti i dizajna u Hrvatskoj
•    komparirati, kvalitativno i problematski, pojedina djela moderne umjetnosti i dizajna
•    valorizirati svako djelo moderne umjetnosti i i dizajna

Okvirni sadržaj predmeta

Pregled ključnih etapa razvoja moderne umjetnosti i dizajna od kraja 19. stoljeća do danas. Praćenje transformacije šireg i užeg okvira života uvjetovane formiranjem nove, tehničke sredine. Nov odnos prema predmetu: primijenjene umjetnosti i dizajn. Formiranje pravaca u umjetnosti: od impresionizma do apstraktne umjetnosti. Strujanja u umjetnosti i dizajnu do kraja 20.st.

Cilj predmeta

Poznavanje povijesti moderne umjetnosti i dizajna: pojava i umjetničkih skupina, poznavanje rada relevantnih autora uz vizualizaciju gradiva tj. pamćenje vizualnih primjera (stjecanje svojevrsnog vizualnog inventara moderne umjetnosti i dizajna), razumijevanje razloga za nastajanje pojedinih pojava – što, kako i zašto one nastaju. Dijakronijski i sinkronijski pristup gradivu.
Osposobljavanje za razumjevanje procesa koji su izmjenili cjelokupni vizualni okvir čovjekova života u 20. stoljeću; otvaranje prema shvaćanju suvremenog svijeta, kao i osvještenju značenja umjetnosti i dizajna kao neposrednih izraza suvremenosti. Razvijanje sposobnosti kritičkoga promišljanja zbilje.

Literatura potrebna za ispit

  • Edward Lucie-Smith: Vizualne umjetnosti 20.stoljeća, Golden Marketing, Zagreb, 2004.
  • M. De Micheli: Umjetničke avangarde 20. stoljeća, NZ matice Hrvatske, 1990.
  • Jocelyn de Noblet: Dizajn, Golden Marketing, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

  • Yves Michaud: Umjetnost u plinovitu stanju, Ljevak, Zagreb, 2004.

Moderna umjetnost i dizajn / 015

Povezane teme