unizg Pretraga

Crtanje i slikanje III A

Nositelji

izv. prof. art. Helena Schultheis Edgeler

šifra predmeta

36607

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovna mapa + zadana tema

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti crtačke i slikarske tehnike pri prostornom predočavanju ljudskog tijela i odjeće, prema živom modelu
•    Analizirati anatomiju, proporcije i stav ljudskog tijela
•    Izraditi volumen, pokret i karakterizaciju
•    Predočiti odjevni predmet na ljudskom tijelu kroz razumijevanje volumena, svijetla i materijalnosti površine
•    Izraditi portret
•    Crtati croqui, figure u pokretu unutar kratkog vremenskog intervala

Okvirni sadržaj predmeta

Prostorno predočavanje ljudskog tijela, portreta i odjeće (draperije) crtaćim i slikarskim tehnikama prema živom modelu. Analiza anatomije, proporcije i stava ljudskog tijela. Izrada volumena, pokreta i karakterizacije. Predočavanje odjevnog predmeta na ljudskom tijelu kroz razumijevanje volumena, svijetla i materijalnosti površine. Crtanje figure u pokretu unutar kratkog vremenskog intervala.

Cilj predmeta

Osposobljavanje za samostalnu opservaciju pokreta, forme, stilizaciju ljudskog lika, valera, volumena draperije itd…

Literatura potrebna za ispit

Po izboru profesora, za svakog studenta osobno.

Dopunska literatura

  • Nedjeljko Magjer: Umijeće crtanja
  • Jeno Barcsay: Anatomy for the Artist
  • Paul Klee: Pedagogical Sketchbook

Crtanje i slikanje III A

Povezane teme