unizg Pretraga

Mjerenje i automatsko vođenje procesa

Nositelji

prof. dr. sc. Goran Hudec

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Kolokvirane laboratorijske vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Osnovni pojmovi o mjerenju, mjernom pretvorniku i mjernom signalu. Međunarodni SI sustav jedinica. Mjerne pogreške. Mjerni pretvornici (gibanje, sila, tlak, temperatura, vlažnost, razina, protok, kemijski sastav itd.) Zapisivanje i pohrana izmjerenih podataka. Automatsko vođenje procesa. Primjena računala u automatskom vođenju procesa. Automatsko vođenje procesa u tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Cilj predmeta

Dati osnovnu orijentaciju u području mjerenja i automatskog vođenja procesa.Studenti će na informativnoj razini upoznati mjerne pretvornike i načine njihovog korištenja. Osim osnovnih informacija u području studenti će steći temelj za pripremu i provođenje mjerenja, SI sustavu te mjernim pogreškama. Studenti će na informativnoj razini upoznati postupke automatskog vođenja procesa te njihovu primjenu na području tekstilnih tehnologija.

Literatura potrebna za ispit

  • Hudec G. (2004) Mjerenje i automatsko vođenje procesa, Zagreb, Tekstilno tehnološki fakultet
  • Bego V. (2003) Mjerenje u elektrotehnici, Zagreb: Tehnička knjiga

Mjerenje i automatsko vođenje procesa

Povezane teme