unizg Pretraga

Tehnike spajanja kože i obuće

Nositelji

Prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale

SURADNICI

dr.sc. Nikolina Jukl, asistent

Šifra predmeta

193270

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Prisutnost na predavanja i odrađene sve vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske, praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    klasificirati tehnike spajanja velikih površina tekstilija i kože te tehnike spajanja šavovima i točkastim spojevima
•    predložiti najprimjereniju tehniku spajanja s aspekta veznog sredstva, geometrijske makrostrukture, geometrijske mikrostrukture te kvalitete spajanja i oštećenja materijala, strojnog mehanizma, posmika materijala, potrebne energije za spajanje, tlocrtnih prikaza i potrebnih površina
•    procijeniti tehničko-tehnološke parametre spajanja svih tehnika spajanja 
•    analizirati aspekte sveukupne i pojedinačne učinkovitosti
•    upravljati strojevima za spajanje tekstilija, kože i obuće

Cilj predmeta

Cilj predmeta je usvajanje temeljnih znanja iz tehnike spajanja kože i obuće koja će studentima pomoći u svladavanju teoretskih postavki. Studenti će se također osposobiti za rad na suvremenim strojevima namijenjenih za spajanje tekstilija, kože i obuće.

Literatura potrebna za ispit

  • Rogale, D.& Firšt Rogale, S.: Obuća i odjeća kao visokotehnologijski predmet u funkciji izvora električne energije, Antropometrija i normizacija modne odjeće, Sveučilišna tiskara d.o.o. Zagreb, ISBN: 978-953-7105-62-4, Zagreb, (05.), 23-34

  • Rogale, D. &Firšt Rogale, S.: Visokotehnološki izvori električne energije ugrađeni u obuću i odjeću, Koža i obuća 66 (2017) 4, 8-14, ISSN: 0450-8726

  • Vujasinović, E. & Rogale, D.:Properties and performance of welded or bonded seams, Joining textiles: Principles and applications, Woodhead Publishing, ISBN: 978-1845696276, Cambridge, (2013) 435-461

  • Rogale, D., Firšt Rogale, S. & Bobovčan, M.: Određivanje optimalnih parametara spajanja termoplastičnih folija ultrazvučnom tehnikom Zbornik radova 5. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo, Ujević, D.; Penava, Ž. (ur.), 181-184, ISBN: 978-953-7105-35-8, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno–tehnološki fakultet, (2012)

  • Firšt Rogale, S., Dragčević, Z. & Rogale, D.: Determining Reaction Abilities of Sewing Machine Operators in Joining Curved Seams, International Journal of Clothing Science and Technology 15 (2003) , 3/4; 179-188, ISSN: 0955-6222

  • Rogale, D., Firšt Rogale, S.,  Bobovčan, M.: Determination of Optimum Parameters for Welding Polymeric Foils using the High-Frequency Technique, Book of Proceedings of the 22nd  International DAAAM Symposium, Katalinić, B. (ed.), 1627-1628, ISBN 978-3-901509-83-4, Vienna, DAAAM International Vienna, Austria, (2011)

  • Rogale D., Dragčević Z.: Tehnike konfekcioniranja tehničkog tekstila,Tekstil  51 (2002) 2 64-77, ISSN: 0492-5882.

Dopunska literatura

  • Ostali stručni i znanstveni radovi

Tehnike spajanja kože i obuće

Povezane teme