unizg Pretraga

Pametni tekstil

Nositelji

prof. dr. sc. Željko Penava

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Razvojni proces i nastanak inteligentnog tekstila. Podjela inteligentnog tekstila. Pasivni, aktivni i visoko inteligentni tekstil. Područja primjene i karakteristike materijala za pojedine namjene. Ugradbeni elementi, osjetila, senzori, procesori, aktuatori, izvori napajanja, komunikacijski elementi. Tekstilne karakteristike i tekstilna struktura inteligentnog tekstila. Električna vodljivost niti, ožičenje, materijali koji se koriste. Načini ugradnje i spajanja elemenata. Prikaz najnovijih dostignuća u istraživanju i razvoju inteligentnog tekstila.

Cilj predmeta

Razvijanje sposobnosti prepoznavanja inteligentnog tekstila, proširenje saznanja o područjima primjene, upoznavanje sa specijalnim materijalima. Samostalni rad na izradi jednostavnog praktičnog primjera, određivanje izvedbenih karakteristika, provjera funkcionalnosti, obrada rezultata. Poticanje na idejni razvoj novih vrsta inteligentnog tekstila u strukturnom i funkcionalnom smislu. Od općih kompetencija razvija se sposobnost traženja i upotrebe dostupne literature, traženja informacija putem elektronskih izvora (internet, baze znanstvenih i drugih podataka), te prikaz rezultata rada pred auditorijem putem računalnih programa za prezentiranje.

Literatura potrebna za ispit

  • odabrani članci iz domaćih i stranih znanstvenih časopisa bilješke s predavanja i materijali s vježbi

Dopunska literatura

  • literatura sa znanstvenih simpozija na temu inteligentni tekstil prospekti i materijali proizvođača sa sajmova

Pametni tekstil

Povezane teme