unizg Pretraga

Mehanika tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Željko Šomođi, vanjski suradnik

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Okvirni sadržaj predmeta

Ravnotežni oblik provješenog užeta: parabolična i hiperbolična lančanica - odnosi duljine, raspona, provjesa i napetosti. Naprezanja u cilindričnim i sferičnim membranama, kut polaganja niti pri ojačavanju cijevi. Izvijanje: Eulerova formula, diskretni model, izvijanje preskokom u plitkom štapnom sistemu; deformiranje po izvijanju - prijelaz iz nestabilnog u stabilni ravnotežni položaj, pad tkanine kao problem stabilnosti. Energija deformacije, energetske metode u određivanju pomaka, primjena u modeliranju mehaničkih svojstava tkane ili pletene tekstilije.

Cilj predmeta

Usvajanje sadržaja odabranih poglavlja iz mehanike tekstila. Sposobnost rješavanja jednostavnijih problema mehaničkog ponašanja tekstilija.

Mehanika tekstila

Povezane teme