unizg Pretraga

Crtanje i slikanje I

Nositelji

izv.prof.art. Helena Schultheis Edgeler

Suradnici

Marko Vojnić, mag.art., predavač

Šifra predmeta

38954

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

SATNICA ∑ (P+V+S):

2 (0+2+0)

ECTS

1

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, mapa

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti osnovne crtačke i slikarske tehnike
•    Izraziti se u 3D formi
•    Inkrustirati različite materijale i povezati ih u zajedničku cjelinu
•    Razlikovati specifične karakteristike materijala i njihov konvencionalni značaj
•    Izraziti volumen na plohi tonskom i kolorističkom modulacijom
•    Prepoznati vlastiti likovni izričaj te ga komparirati s umjetnicima iz prošlosti i sadašnjosti
 

Okvirni sadržaj predmeta

Savladavanje bazičnih crtačkih i slikarskih tehnika i motiva vezanih uz odjeću i tekstil.

Cilj predmeta

Savladavanje osnovnih odnosa između različitih formi, tekstura i kvalitete materijala. Savladavanje odnosa svjetla i tame, te upoznavanje sa crtačkim tehnikama,a sve povezano u jednu cjelinu potrebnu za budućeg modnog dizajnera

Crtanje i slikanje I

Povezane teme