unizg Pretraga

Računalstvo

Nositelji

prof. dr. sc. Tomislav Rolich

suradnici

 

Studij, SMJER

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

SATNICA ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

SKLOPOVSKI DIO RAČUNALA: Povijest računala, osnovni pojmovi, osnovna građa računala (CPU, memorija, paralelna i serijska vrata, sabirnice), ulazni i izlazni uređaji, uređaji za pohranu podataka, uređaji za povezivanje računala.

Cilj predmeta

OPĆE KOMPETENCIJE: načelno poznavanje rada računala i računalnih uređaja, razumijevanje međudjelovanja komponenti računalnog sustava, razumijevanje praktične primjenjivosti i prikladnosti računalnih uređaja i tehnologija.

Literatura potrebna za ispit

  • Darko Grundler, Kako radi računalo, PRO-MIL, Varaždin, 2004, ISBN 953-7156-06-0, 352 str.
  • Darko Grundler, Primijenjeno računalstvo, (sveučilišni udžbenik), GRAPHIS, Zagreb, ISBN 953-6647-03-6, 2000, 524 str.
  • D. Grundler, D. Franulić Šarić i T. Rolich, Primijenjeno računalstvo - izabrani primjeri, GRAPHIS, Zagreb, 2002, 204 str.
  • N. Milijaš, Lj. Milijaš, PC škola - Windows XP, Pro-mil, Varaždin, 2002, 953-7032-84-1, 296 str.
  • Ljiljana Milijaš, PC škola - Office XP, Pro-mil, Varaždin, 2002, 953-98218-6-X, 533 str.

Dopunska literatura

  • CD ROM: Informatika za studente TTF-a (interno izdanje) Zoran Ikica, Toma Gvozdanović, PC - ŠKOLA Internet, e-mail, web, Pro-mil, Varaždin, 80 str.
  • Dario Sušanj, Brzi vodič kroz osobna računala, SYSPRINT, Zagreb, 2003, ISBN 953-232-019-9, 185. str.
  • Dario Sušanj, PC računala iznutra i izvana, SYSPRINT, Zagreb, 2002, 495 str.

Računalstvo

Povezane teme