unizg Pretraga

Stručna praksa P-TTI

Nositelji


Prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

suradnici

Prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, za TTI/TKME
Izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić, za TTI/PMT
Izv. prof. dr. sc. Renata Hrženjak, za TTI/ OI
Izv. prof. dr. sc. Irena Šabarić, za TTI/IDTO

šifra predmeta

230244

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica ∑ (P+V+S):

8 (0+8+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Obavljena stručna praksa, izrađen Dnevnik stručne prakse

Oblik provođenja nastave

Vježbe, terenska nastava

ishodi učenja

Nakon kvalitetno obavljene stručne prakse student će moći:
· primijeniti stečena znanja iz područja tekstilne tehnologije u realnom radnom okruženju
· poznavati poslove radnog procesa u kojem je sudjelovao
· razumijevati slijednost i međusobnu povezanost pojedinih aktivnosti u svrhu dobivanja kvalitetnog proizvoda ili usluge
· procijeniti osobne praktične vještine kroz iskustvo rada u struci

Obveze studenata

Redovito pohađanje stručne prakse i aktivan rad, uz poštivanje propisanih radnih i sigurnosnih mjera pravne osobe kod koje se obavlja stručna praksa. Vođenje Dnevnika stručne prakse temeljem zadanog predloška (unos podataka o radu: datum, mjesto i trajanje te opis radnih zadataka koji su obuhvaćeni stručnom praksom).

Cilj predmeta

  • upotpuniti teorijska znanja studenta iz područja tekstilne tehnologije praktičnim vještinama,
  • upoznati studente s realnim radnim okruženjem i organizacijom rada u pravnim osobama gdje obavljaju praksu,
  • razviti osjećaj profesionalne odgovornosti i radne etike u studenata kroz iskustvo rada u struci,
  • razviti sposobnost studenata za uspješno uključivanje u daljnji profesionalni rad.

 

Stručna praksa P-TTI

Povezane teme