unizg Pretraga

Vlakna I

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek
Marijana Pavunc Samaržija, mag. ing. techn. text., predavač

Šifra predmeta

28919

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

SATNICA ∑ (P+V+S):

6 (3+3+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Ulazni i završni kolokvij za vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Klasificirati vlakna
•    Ukazati na povezanost strukture i svojstava vlakana
•    Razlikovati pojedine vrste prirodnih vlakana
•    Objasniti principe proizvodnje umjetnih vlakana
•    Razlikovati pojedine vrste umjetnih vlakana
•    Objasniti mogućnost primjene pojedinih vlakana za ciljanu namjenu 
•    Provesti kvalitativnu i kvantitativnu analizu tekstilnih materijala
 

Okvirni sadržaj predmeta

Hijerarhijska klasifikacija vlakana. Spoznaja vlakana kao tekstilne sirovine i mogućnost njihove prerade i uporabe. Osnovna spoznaja o mikrofibrilnoj i morfološkoj strukturi prirodnih i umjetnih vlakana. Primarna i sekundarna svojstva vlakana. Načelo tvorbe umjetnih vlakana. Prirodna vlakna i konvencionalna umjetna vlakna, proizvodnja, kemijska i morfološka građa, karakteristična svojstva, kvaliteta, proizvodi, trgovačko nazivlje, uporabna svojstva. Mješavine vlakana i njihova svojstva. Ekologija proizvodnje vlakana. Psihofiziološka udobnost tekstilija. Laboratorijske vježbe su individualne, razvijaju sposobnost zaključivanja o karakterističnim svojstvima vlakana, a sadržajno su vezane uz predavanja.

Cilj predmeta

Spoznaja vlakna kao tekstilne sirovine i mogućnost njegove prerade i uporabe. Stjecanje znanja o prirodnima vlaknima, konvencionalnim i modificiranim umjetnim vlaknima: proizvodnja, kemijska i morfološka građa, karakteristična svojstva, kvaliteta, proizvodi, trgovačko nazivlje i uporabna svojstva. Mješavine vlakana i njihova svojstva. Laboratorijske vježbe su individualne, razvijaju sposobnost zaključivanja o karakterističnim svojstvima vlakana, a sadržajno su vezane uz predavanja.

Literatura potrebna za ispit

R.Čunko, M.Andrassy: Vlakna, sveučilišni udžbenik, ZRINSKI d.d., Čakovec, 2005.
BISFA – Terminology of man-made fibres, 2000 Edition
R.Čunko, E.Pezelj:Tekstilni materijali, udžbenik, ZRINSKI d.d., Čakovec, 2002.

Dopunska literatura

Faserstoff-Tabellen nach P. A. Koch, Technischen Hochschule Aachen
Čunko R., D. Raffaelli, I. Šmit: Vlakna, Tehnička enciklopedija, Sv. 13. st. 500 –527, LZ “M. Krleža”, Zagreb 1997.
Izbor članaka iz domaće i inozemne literature

Vlakna I

Povezane teme