unizg Pretraga

Fizika II

Nositelji

doc. dr. sc. Karlo Lelas

Suradnici

 

Šifra predmeta

29037

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Pismeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Interpretirati specijalne teorije relativnosti
•    Interpretirati kvantnu mehaniku
•    objasniti prirodu jezgre atoma kroz kvantnu mehaniku 
•    interpretirati porijeklo zračenja

Okvirni sadržaj predmeta

Eksperimentalne osnove kvantne fizike. Temelji kvantne fizike. Osnovni zakoni elektromagnetizma. Zračenje: prirodno, umjetno, zaštitni materijali. Radioaktivnost. Procesi ionizacije. Kvantna optika.

Cilj predmeta

Program predmeta „Fizika II“ omogućava studentima upoznavanje s osnovana moderne fizike; uvodom u teoriju relativnosti, osnovama kvantne mehanike i njezinoj primjeni u razumijevanju jezgre, atoma i veza među njima

Literatura potrebna za ispit

T. Duncan: Advanced PHYSICS, (ISBN: 0-7195-7669-5), John Murray Pub.Ltd.,London, 2000.
Bill W. Tillery: PHYSICAL SCIENCE, (ISBN: 0-697-35803-8), McGraw-Hill Com. Inc., London, 1999.
F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young: UNIVERSITY PHYSICS, ( ISBN: 0-201-06683), Addison-Weley, Reading 1987.
D. Graham, P. Cloke: PRINCIPLES OF RADIOLOGY PHYSICS, (ISBN: 0-443-07073-3), Elsevier, 2003.

Dopunska literatura

Douglas C. Giancoli : Physics for scientists and engineeres with modern physics, (ISBN 0130215171) Prentice Hall, 2000.
P. Kulišić, V. Lopac: Elektromagnetske pojave i struktura tvari, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

Fizika II

Povezane teme