unizg Pretraga

Tjelesna i zdravstvena kultura IV

Nositelji

prof. Ivana Martinčević, viši predavač

suradnici

Nera Žigić, stručni suradnik, vanjski suradnik

šifra predmeta

51608

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer  Industrijski dizajn tekstila i odjeće
TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

2 (0+2+0)

Preduvjet za ispit

Preduvjet za drugi potpis: uredno pohađanje nastave

Oblik provođenja nastave

Praktične vježbe

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    osmisliti i kreirati svoje slobodno vrijeme na temelju stečenih praktičnih i teorijskih znanja
•    Procijeniti efekte transformacijskog procesa
•    izvoditi složenije kretne strukture iz različitih motoričkih područja
•    prepoznati dugoročne vrijednosti aktivnog načina života na cjelokupan zdravstveni status čovjeka 
•    primijeniti različite kineziološke aktivnosti u svakodnevnom životu i time utjecati na postizanje visoke radne sposobnosti

Okvirni sadržaj predmeta

Programsku jezgru čine različite kineziološke aktivnosti koje su podijeljenje u četiri vrste programa: Osnovni (redovni) program, Kineziterapijski, Izborni program te Program za studente sportaše. Aktivnosti unutar Osnovnog redovnog programa uključuju: polistrukturalna gibanja (sportske igre – košarka, mali nogomet, odbojka, rukomet; stolni tenis), monostrukturalna gibanja (atletika, pješačke ture, orijentacijsko kretanje u prirodi, rolanje), kompleksna gibanja (borilački sportovi; streching, pilates) te osnovne kineziološke transformacije (fitness programi – rad u teretani, crossfit trening, funkcionalni trening,...). Kineziterapijski program namijenjen je studentima sa lakšim zdravstvenim poteškoćama koji vježbaju po posebnom, za svakoga osobno prilagođenom programu. Izborni program uključuje aktivnosti za koje se studenti opredjeljuju sukladno vlastitim afinitetima te se provode uz određenu participaciju (klizanje, aktivnosti udruge SUBOS – boks, taekwondo, karate, insanity, zumba, aikido,...). Program za studente sportaše podrazumijeva uključivanje studenata u sportske sekcije (futsal, košarka, odbojka i rukomet) unutar kojih nastupaju na Sveučilišnim natjecanjima i Tehnologijadama.

Cilj predmeta

Cilj tjelesne i zdravstvene kulture je spoznaja i usvajanje temeljnih i praktičnih kinezioloških znanja potrebnih u svrhu očuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline. Kratkoročni cilj podrazumijeva pozitivno djelovanje na ukupan biopsihosocijalni razvoj maldog čovjeka, dok se dugoročni cilj očituje u izgradnji zdravog, kvalitetnog i stvaralačkog života kroz racionalno i sadržajno provođenje slobodnog vremena te stjecanju navika za redovitim tjelesnim vježbanjem. 

Dopunska literatura

  • Šnajder, V. "Na mjesta, pozor - Hodanje i trčanjeu tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi"
  • Sportski almanah, Povijest sporta, Sportska enciklopedija, razni sportsko-medicinski časopisi
  • Medved, R. ""Sportska medicina"" , 1977
  • Reindell, Roskamm, Gerschler, ""Intervalni trening"", 1964

Tjelesna i zdravstvena kultura IV

Povezane teme