unizg Pretraga

Procesi proizvodnje odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale

SURADNICI

dr.sc. Nikolina Jukl, asistent

Šifra predmeta

28906

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

SATNICA ∑ (P+V+S):

5 (3+2+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Parcijalni ispit (kolokvij u sustavu Merlin), pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati koncepciju organizacije industrijske proizvodnje odjeće,
•    sprovesti raščlambu na tehnološke procese krojenja, šivanja i dorade,
•    opisati značaj tehničke pripreme,
•    pripremiti tehničko-tehnološku dokumentaciju s aspekta analize odjevnog predmeta,
•    izračunati potreban broj radne snage, strojeva i opreme
•    izdvojiti tehnološke parametare u procesu proizvodnje odjeće
•    definirati plan tehnološkog procesa te tehničkog prikaza strojeva i opreme u proizvodnom procesu,
•    odabrati optimalne vrste tehnoloških procesa ugradnje radnih mjesta, sustav međufaznog transporta i načela pristupa više vrsta tehnološke organiziranosti

Okvirni sadržaj predmeta

Vrste proizvodnih linija i razmještaj opreme. Sustavi međufaznog transporta u odjevnoj industriji. Polaganje krojnih slojeva. Iskrojavanje krojnih naslaga, strojevi i oprema. Postupci frontalnog fiksiranja. Karakteristike šivaćih šavova i šivanja. Obilježja konca za industrijsko strojno šivanje. Čvrstoća šavova na odjeći. Specifičnosti u procesu šivanja pletene odjeće. Univerzalni i specijalni šivaći strojevi. Ovisnosti primjene šivaćih automata i agregata o konstrukciji odjeće. Primjena tehnološke analize u procesu proizvodnje odjeće i izbor sredstava rada. Strojevi i uređaji za međufazno i završno glačanje odjeće. Struktura tehnoloških operacija u procesima proizvodnje odjeće. Stupanj korištenja strojeva. Tehnološki procesi glačanja odjeće.

Cilj predmeta

Student se u tijeku svog studija prvi puta susreće s tematikom procesa industrijske proizvodnje odjeće te treba steći osnovne spoznaje o organizaciji, tehnološkim procesima krojenja šivanja i dorade odjeće, korištenih strojeva, organizacije i tehnoloških postupaka kao i normizacije u spomenutom području.

Literatura potrebna za ispit

D. Rogale i sur.: Tehn. proiz. odjeće sa studijem rada, recenzirani udžbenik Univerziteta u Bihaću, 1999. ISBN 9958-624-08-7,
A. Kunštek, D. Rogale: Obilježja suvremenih sustava međufaznog visećeg transportiranja u odj. ind., Tekstil, 38, (1989.), 10, 587-592
D. Rogale: Trendovi razvoja i primjene novih dostignuća u odjevnoj industriji, Tekstil, 41, (1999.), 2, 67-71
D. Rogale, Z. Dragčević , D. Ujević: Utjecaj dizajna na suvremene procese proizvodnje odjeće, Tekstil, 46, (1997.), 1, 16-23
Rogale D.: Odjevna tehnologija na svršetku milenija - stanje i predvidivi pravci razvitka, Tekstil, 47, (1998.), 1, 2-19
J. Geršak: Priprava proizvodnje oblačil, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, SI 2009

Dopunska literatura

D. Rogale: Nove tehnike u odjevnoj tehnologiji,Tekstil, 50 (2001), 1; 8-16
D. Rogale, I. Petrunić, Z. Tisak: Nove tehnologije u proizvodnji inteligentne odjeće, Tekstil, 52 (2003), 8; 380-390
D. Rogale et al: Clothing production process and garment design, International Journal of Clothing Science and Technology, 12 (2000), 6, 114-117
S. Polanović, D. Rogale: Grafičke radne stanice za računalni dizajn tekstila i odjeće u tehničkoj pripremi odjevne industrije, Tekstil, 45, (1996.), 6, 312-319

Procesi proizvodnje odjeće

Povezane teme