unizg Pretraga

Proizvodnja i modifikacija umjetnih vlakana

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Temeljni zahtjevi na polimere za vlakna. Reološka svojstva tekućih polimera i ispredivost u vlakna. Mehanizam oblikovanja niti i tehnološke pretpostavke. Završno oblikovanje strukture i svojstava vlakana.Tehnološki postupci kemijskog ispredanja: postupak iz taline, suhi i mokri postupak ispredanja iz otopine, oblikovanje glavnih vrsta vlakana. Specijalni postupci ispredanja anorganskih vlakana. Ciljana modifikacija svojstava vlakana u proizvodnom procesu: dodatkom komonomera, aditiva, ugradnjom mikrokapsula (nanotehnologija), varijacijom procesnih parametara, intervencijama na razini mikro- i makro-morfologije, kovrčanjem, teksturiranjem, nanošenjem preparacijskih sredstava. Specifičnosti mehanizma i tehnologije dobivanja mikrovlakana.

Cilj predmeta

Spoznavanje mehanizma oblikovanja umjetnih vlakana; sagledavanje ovisnosti između procesnih parametara kemijskog ispredanja i strukture i svojstava dobivenih vlakana. Značenje visoke tehnologije u razvoju novih visokovrijednih materijala. Mogućnost korištenja dobivenih znanja za ciljanu modifikaciju svojstava i za daljnji osobni razvoj u struci. Osnovna osposobljenost za vođenje proizvodnog procesa.

Literatura potrebna za ispit

  • R. Čunko: Procesi proizvodnje kemijskih vlakana, Sveučilište u Zagrebu/Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 1993.

Dopunska literatura

  • Odabrani članci iz područja ciljane modifikacije svojstava vlakana
  • T. Nakajima: Advanced fiber spinning technology, Woodhead Publishing Ltd, London 2000

Proizvodnja i modifikacija umjetnih vlakana

Povezane teme